dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tiếng Lòng
 
 
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
 
<<<    

Lời Cảm Tạ 25
Giêsu: Bạn Thân

Lạy Chúa Giêsu vô cùng mỹ miều khả ái, là Vua toàn năng, là Đấng Cứu Chuộc xót thương, là Cha hiền hậu, là Bạn thiết ái duy nhất của con. Con biết nói chi để ca tụng sự cao cả và lòng yêu thương vô hạn lượng của Chúa đối với con, là tạo vật nhỏ hèn của Chúa! Con xin cung kính mến yêu hôn Năm Dấu Thánh Chúa.

Con xin hiệp lời cùng Mẹ, cùng thánh Quan Thầy con, và cả triều Thần Thánh, để chúc tụng lòng xót thương và sự hiển vinh vô cùng Chúa. Mỗi khi tim con đập, hơi con thở, nhất cử nhất động của con, là mỗi lần con có ý cảm tạ, mến yêu, và chúc tụng Chúa. Con xin cùng Mẹ, các thánh, và hết các kẻ lành, thay thế cho mọi tạo vật chưa tin kính mến yêu Chúa để yêu mến Chúa.

Lạy Chúa, con xin hiệp cùng Mẹ, hiến dâng Chúa trái tim hèn mọn, hồn xác trong ngoài, và mọi sự thuộc về con. Xin Chúa làm Vua yêu mến cai quản lòng con. Xin cho con ngả đầu vào Thánh Tâm Chúa, để con chẳng sống cho con nữa, một sống cho Chúa. Xin Chúa là sức sống mãnh liệt cho con, là tình yêu, là mọi sự, và là hạnh phúc cho con. Con ước ao và nài van Chúa cho con được thuộc trọn về Chúa. Chúa là phần gia nghiệp con.

Lạy Chúa rất đáng mến yêu và trông cậy! Nhân việc Chúa ban Mình và Máu Chúa cho con trong phép Thánh Thể hôm nay. Con tin rằng Chúa chẳng tiếc gì cùng con. Vậy xin Chúa ban cho con:

Ơn tha thứ mọi tội con đã phạm và gìn giữ con luôn trong trắng. Cho con thật tâm thống hối khi trót lỗi lầm. Ơn Tăng bội Tình yêu Chúa Mẹ mãi mãi. Con cũng nguyện xin cho mọi người thân thuộc con được dồi dào ơn lành hồn xác, và hết mọi người trên thế giới tin yêu Chúa. Cho Giáo Hội, cho Tổ Quốc con được hưng thịnh và hạnh phúc. Xin Chúa ban muôn ơn cho những người con thương mến, và cho những người đang có điều chẳng bằng lòng với con. Con xin Chúa thương các linh hồn nơi luyện hình, các linh hồn mồ côi, và nhất là linh hồn xin chúng con cầu nguyện.

Sau cùng, xin Chúa ban cho con hết mọi ơn như ý Chúa muốn, như Mẹ khẩn cầu cho con. Vì công nghiệp Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ, con dốc lòng ngày hôm nay sẽ làm..., sẽ tránh..., sẽ chịu..., mọi việc một cách chu đáo vì lòng yêu Chúa mến Mẹ, để tỏ lòng cảm tạ vì Chúa đã ngự đến linh hồn con. Amen.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)