dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tiếng Lòng
 
 
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
 
<<<    

Lời Cảm Tạ 26
Maria: Mẹ Thánh Thể

Hỡi Maria, Mẹ yêu dấu! Con xin hết lòng cảm ơn Mẹ vì con vừa được tiếp rước Chúa Giêsu bởi lòng Đồng Trinh Mẹ. Giờ đây con xin dâng Chúa Giêsu cho Mẹ, xin Mẹ ẵm bế con và Chúa Giêsu vào lòng. Mẹ giúp con thờ lạy, tin yêu, và cảm tạ Chúa.

Hỡi Anh Giêsu rất yêu dấu! Vì quá thương yêu em, Anh đã tự hạ xuống lòng rất nhỏ hèn, khốn nạn, và yếu đuối của em. Anh yêu ơi! Trên cánh tay Mẹ và trước mặt cả Triều Đình Thiên Quốc, em xin hiến dâng hồn xác và mọi sự thuộc về em cho Anh. Em cương quyết trọn đời yêu mến Anh; em nguyện yêu Anh hết lòng, hết sức, hết trí khôn, và hết linh hồn em.

Anh Giêsu ơi! Em tin thật Anh là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa muôn loài, cầm quyền sinh tử vạn vật. Thế mà, vì thương yêu em, Anh lại đang ngự trong lòng em. Em đang được mang Thiên Chúa, được biến hóa, và được nên một với Anh. Ôi thật hạnh phúc biết bao! Em tin Anh thương yêu em vô cùng. Chính vì lẽ em yếu hèn, khốn nạn, và tội lỗi mà Anh đã đoái nhìn đến em, và thương yêu em bằng mối cuồng ái của Thiên Chúa. Em tin cậy Anh; em cậy trông Anh vô giới hạn; em cậy trông Anh trong hết mọi sự.

Anh Giêsu rất yêu dấu của em! Em muốn lập đi lập lại với Anh muôn vàn lần rằng: Em tin cậy, yêu mến, tôn thờ, và cảm tạ Anh với tất cả ý thức tự do của em, tất cả lòng muốn em, và tất cả sự sống em. Em quyết chọn Anh làm gia nghiệp em đời này và đời sau vô cùng tận, em quyết chọn mọi điều Anh muốn.

Anh Giêsu ơi! Em tin chắc Anh chẳng từ chối em điều gì, vì Anh đã ban chính Thịt Máu Anh để dưỡng nuôi em, thì còn ơn gì mà Anh chẳng ban cho em? Vậy ơn trọng nhất em xin Anh là ban cho em được yêu mến Anh hăng say. Em muốn yêu mến Anh vô cùng như Anh rất đáng mến, vì "Thiên Chúa là Tình yêu," và "Chẳng gì sung sướng bằng yêu một Đấng là chính tình yêu." Em xin dâng trái tim bé nhỏ của em hợp với Trái Tim rất thánh thiện, khiêm nhượng và đầy lửa mến của Anh, để yêu mến Anh. Em hợp với Trái Tim Tân Khổ Vô Nhiễm của Mẹ, để yêu mến Anh. Em hợp với Tình yêu của tất cả các Thiên Thần và các Thánh, để yêu Anh. Em hợp với Tình Yêu của Giáo Hội và của những tâm hồn bé nhỏ, để yêu mến, tôn vinh, và cảm tạ Anh muôn đời. Anh Giêsu hãy làm thỏa lòng em đi!

Anh yêu ơi, cho em được yêu Mẹ như Anh nữa nhá! Em nhân danh lòng hiếu thảo của Anh đối với Mẹ, xin Anh hãy sống trong em để tỏ lòng yêu mến và phó thác nương nhờ Mẹ hoàn toàn. Anh là Con của Mẹ; em cũng là con của Mẹ. Chính Anh đã trối Mẹ cho em và trao em cho Mẹ trước khi Anh chịu chết để cứu chuộc em. Thế sao em chẳng yêu Mẹ như Anh? Em muốn trở nên một người con ngoan thảo của Mẹ; một người con rất bé nhỏ trong cung lòng Mẹ.

Anh Giêsu Bé nhỏ của em ơi! Em vui sướng đọc những lời của Anh đã phán trong Phúc Âm, "Nước Trời là của những tâm hồn bé nhỏ," và ai "không cải hóa nên như trẻ nhỏ sẽ chẳng được vào Nước Trời" (Mt. 18,3). Em nhận thấy rõ ràng như một huấn lệnh, một đường duy nhất Anh truyền cho em bước theo Anh là phải trở nên như trẻ nhỏ. Chính Anh vì yêu em nên đã tự hạ làm con trẻ thơ ngây bé mọn, đã sinh ra bởi lòng Mẹ Trinh khiết. Vậy em nài xin Anh ban cho em một tâm hồn thật thơ bé, khiêm nhượng, và hoàn toàn lệ thuộc vào Mẹ như Anh, để em được luôn luôn là người em, và người bạn thân yêu của Anh. Xin Anh đừng bao giờ để tâm hồn em trở nên kiêu căng, chai đá, dám làm những điều phản nghịch cùng Anh, kẻo em sẽ chẳng được vào Nước Trời thì vô phúc cho em biết bao!

Anh yêu ơi! Đó là những ơn rất cần thiết cho em và rất đẹp lòng Anh, mà em đã tỏ bày cùng Anh trong cung lòng Mẹ. Cậy nhờ Mẹ, còn bao nhiêu ơn khác em tin chắc Anh sẽ ban tất cả cho em, vì nếu tâm hồn em hoàn toàn thơ bé như Anh trong cung lòng Mẹ, thì nào em còn thiếu gì nữa? Xin Anh hãy làm trọn Thánh Ý Anh trong em để đời đời em được ca ngợi, và cảm tạ tình thương vô biên của Anh.

Mẹ yêu của con! Ngày hôm nay con xin dâng cho Mẹ các việc lành con và Anh em sẽ làm; con cũng xin vâng nhận, vì yêu Giêsu Maria, mọi đau khổ hay vui sướng; vừa ý hay trái ý bởi bất cứ ai và tự đâu tới. Con xin nhờ Mẹ dâng lên cùng với công nghiệp Anh Giêsu hằng dâng trên Bàn Thờ khắp thế giới để thờ phượng, tin yêu, cảm tạ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và đền tạ những tội lỗi chúng con và tội lỗi nhân loại đã xúc phạm đến Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ.

Mẹ ơi! Con cũng xin dâng hết mọi ý nguyện để cầu theo ý Đức Thánh Cha; cầu cho Giáo Hội Chúa; cầu cho các linh mục của Chúa; cầu cho nền hòa bình thế giới; cầu cho tổ quốc Việt Nam thân yêu của con; cầu cho cha mẹ, Anh chị em, và họ hàng thân quyến. Con muốn cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Thánh Cha trong tháng này. Con cũng cầu cho cho những người đang đau khổ bên quê hương Việt Nam; cho các vị ân nhân; cho tất cả những ai đã xin chúng con cầu nguyện cho họ. Sau hết, con cầu cho kẻ tội lỗi được ăn năn hối cải, và cho hết mọi người sẽ chết trong ngày hôm nay được ơn chết lành.

Mẹ yêu ơi! Con hết lòng cảm ơn Mẹ vì những giây phút yêu đương con được kết hợp với Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ. Sau đây con bắt đầu công việc của một ngày mới với biết bao niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, và vất vả. Xin Mẹ luôn ở bên con, để nhắc nhở con nhớ đến sự hiện diện của Chúa Giêsu và giúp con luôn tăng bội tình yêu Giêsu Maria. Mẹ ạ, Mẹ biết con yếu đuối và bất lực trong hết mọi sự, nên con tin cậy và phó thác hoàn toàn nơi Mẹ! Xin Mẹ và Chúa Giêsu chúc lành cho con. Amen.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)