dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tiếng Lòng
 
 
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
 
<<<    

Lời Cảm Tạ 27
Giêsu: Người Tình

Ôi Chúa Giêsu Thánh Thể, là Tình Yêu say điên của Chúa đối với nhân loại! Con tin thật Chúa đang ngự trong con với cả Thần Tính tốt lành, và Nhân Tính cứu chuộc của Chúa. Con xin hợp với cả Triều Thần Thánh trên trời để thờ lạy Chúa. Con xin hợp với Mẹ Thánh Giáo hội, là Hiền Thê của Chúa, để yêu mến Chúa; và hợp với Trái Tim Đồng Trinh Vô Nhiễm Tội Mẹ Maria, Mẹ dấu yêu của Chúa, để cảm tạ Chúa muôn đời. Vì Chúa đã đoái thương ngự đến ở với con, là một thụ tạo đam mê hơn muông thú, phản bội hơn Giuđa Iscario, và kiêu ngạo hơn Luxiphe.

Ôi Chúa Giêsu Chí ái của lòng con ơi! Con đã hiểu rồi; con đã hiểu vì sao Chúa đã yêu con đến cùng như thế. Phải chăng, lạy Chúa, vì Chúa mà con đã được dựng nên? Con đã được dựng nên cho Chúa; con đã được dựng nên theo hình ảnh Chúa, và Chúa đã cứu chuộc con, để con thuộc về Chúa, cũng như chọn con để con phụng sự Chúa. Vậy con nài xin Mình Thánh đã bị nộp và Máu Thánh đã đổ ra cho con, tẩy rửa những quyến luyến trần tục của con, để con luôn biết tôn thờ Chúa trong tinh thần. Con cũng nài xin Linh Hồn Chúa đã buồn sầu đến nỗi chết, chiếu soi trí khôn u mê giả dối ảo tưởng về mình con, để con chỉ biết tôn thờ Chúa trong chân lý. Con cũng nài xin Chúa thông sang cho con Thần Linh canh tân của Chúa, để con chỉ biết nghĩ đến Chúa, lo lắng, hy sinh, và sẵn sàng chết vì Chúa. Xin cho con yêu thương anh em con như Chúa đã yêu con.

Hỡi Chúa Giêsu Thánh Thể của con ơi! Con từ đây thuộc trọn về Chúa, và mọi sự của con là của Chúa. Con xin dâng lên Chúa tất cả: thân nhân và ân nhân của con, các đấng có trách nhiệm trên con và các người con có nhiệm vụ liên quan tới, các người con làm khổ đau họ, cũng như những người làm phiền đến con, các người cần con cầu xin hay đã nhờ con cầu cho họ. Con cậy nhờ công các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cha ông chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, nhất là nhờ công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)