dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tiếng Lòng
 
 
Nihil Obstat
Rev. Barnabas M. Thiệp, CMC
 
<<<    

Lời Cảm Tạ 29
Tạ Ơn Chúa

Lạy Chúa Giêsu Chí Ái của lòng con ơi! Một lần nữa, con được rước Mình và Máu châu báu Chúa vào linh hồn con. Vâng, lạy Chúa, Mình và Máu Chúa là một ơn cao trọng nhất mà Chúa đã ban tặng cho con, chỉ vì Chúa đã yêu con.

Lạy Chúa, chỉ vì yêu con mà Chúa đã tự hạ và sinh xuống cõi trần trong cung lòng Đồng Trinh Mẹ Maria. Hơn thế nữa, Chúa đã chết để cứu chuộc con. Lạy Chúa, con đã nhiều lần quên đi tình yêu cao cả của Chúa. Con đã xúc phạm đến Chúa trong cuộc sống; con đã chối từ Chúa trong các việc con làm; con đã bỏ Chúa trong khi chiều theo những đam mê yếu hèn. Lạy Chúa, con thật lòng sám hối, xin Chúa tha thứ cho con. Lạy Chúa, con thật bất xứng, nhưng con xin Chúa hãy nhận lấy những lời cám ơn chân thành hèn mọn của con, vì chính Chúa đã chịu bao đau thương và chết vì con. Lạy Chúa, con tin rằng, cả thần thánh trên trời còn bất xứng trước mặt Chúa, huống chi con nhỏ yếu hèn của Chúa.

Hỡi Giêsu của con, con thật lòng cám ơn Chúa. Con xin lấy hết tình yêu nhỏ dại của con, con xin nhờ tình yêu của nhân loại, và tình yêu các thần thánh trên trời để cám ơn Chúa. Nhưng lạy Chúa, dù con mượn hoặc lấy những tâm tình cao đẹp nhất trần gian để cám ơn Chúa, thì cũng chẳng sánh được với tình yêu Chúa đã ban cho con. Nên con xin hợp với Mẹ Maria, để nhờ Mẹ dâng lòng biết ơn của con lên Chúa. Chính Mẹ là Đấng đẹp lòng Chúa nhất, và Chúa sẽ không từ chối lời Mẹ xin bao giờ.

Hỡi Mẹ Maria yêu dấu của con ơi! Mẹ biết con là một người tội lỗi, dơ bẩn, và đầy tính mê nết xấu, không xứng đáng đến trước tôn nhan Chúa. Vì thế, con thật lòng khấn xin Mẹ dâng lên Chúa tiếng lòng cảm mến và lời van xin dùm con. Lạy Mẹ, xin Mẹ cầu cùng Chúa thông đổ tràn hồng ân trên Đức Thánh Cha, hàng giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ, các ân nhân, và cách riêng là cha mẹ và gia đình của con, vì họ là những niềm vui rất xinh đẹp mà Chúa đã ban tặng cho bé nhi của Chúa. Amen.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)