Cẩm Nang Công Giáo
 
 


CẨM NANG CÔNG GIÁO
Thánh Giuse

Bản Tóm lược tiện dụng
Gồm Những Điều Chính Yếu Phải Tin,
Những Kinh Nguyện Phổ Thông,
Và Những Việc Thực Hành Quan Trọng

Với những số tham chiếu đầy đủ
Giáo Lý của Giáo hội Công Giáo

Do
Cha Thomas J. Donaghy

CATHOLIC BOOK PUBLSHING CO.
New York

NIHIL OBSTAT : Francis J. Mcaree, S.T.D.
Censor Librorum

IMPRUMATUR : + Patrik J. Sheridan, D.D.
Vicar General, Archdiocese of New York

Nihil Obstat và Imprimatur là những lời tuyên bố chính thức rằng cuốn sách không có gì sai về giáo thuyết và luân lý. Chứ không hàm ý rằng những người ban Nihil Obstat và Imprimatur cũng đồng ý với những nội dung, những ý kiến hoặc những phát biểu trong sách.

© 1994 by Catholic Book Publishing Co., N.Y.
Printed in Canada

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)