Cẩm Nang Công Giáo
 
 


Dẫn nhập

Con người bao giờ cũng hành động theo những điều họ xác tín. Hành động đi theo niềm tin. Nếu chúng ta thực sự tin thứ thực phẩm nào đó có lợi cho chúng ta, chúng ta sẽ năng dùng nó. Nếu chúng ta tin một cuốn sách nào đó bổ ích cho chúng ta, chúng ta sẽ thích đọc nó hơn cả.

Từ ngữ quan trọng ở đây là xác tín (truly believe). Những niềm tin thống qua khó mà khiến chúng ta thực hành theo đó. Chỉ khi nào những niềm tin đó được chúng ta qúi chuộng thì chúng mới có ảnh hưởng trên đời sống chúng ta.

Như những người Công giáo, chúng ta theo đuổi một nền văn hố nào đó, một cách suy tư và hành động khiến nó trở nên thành phần của cách chúng ta sống. Nhưng sống như người Công giáo, chúng ta phải hiểu những niềm tin mà Giáo hội đòi buộc chúng ta.

Một khi đã làm như thế, chúng ta có thể đem những niềm tin đó vào thực hành trong đời sống. Phần thứ nhất của sách này sẽ đề ra trước dưới hình thức tốt lược những giáo huấn quan trọng nhất của Giáo hội – những chân lý chúng ta tin.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)