Cẩm Nang Công Giáo
 
 


"Tôi tin Thiên Chúa"

Tìm hiểu về Thiên Chúa.

Đức tin của chúng ta hay niềm tin vào Thiên Chúa có căn gốc trong nhận thức nhân loại của chúng ta rằng chúng ta là một màu nhiệm đối với chính mình, rằng toàn bộ cuộc sống chúng ta chính là một cuộc kiếm tìm không ngơi nghỉ, nó không để chúng ta được yên cho tới khi việc tìm kiếm Thiên Chúa của chúng ta được hoàn tất. Trong đức tin, chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta một số chân lý. Và những chân lý này ràng buộc với việc tìm ra một lối giải quyết hoặc một lối thoát cho sự bồn chồn thao thức của chúng ta.

Thế nên, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu mối tương quan giữa thiên Chúa với nhân loại. Chúng ta sẽ duyệt qua phần lịch sử được ghi lại rõ ràng về việc Thiên Chúa tiếp xúc với dân Ngài. Chúng ta sẽ khám phá từ Abraham đến những người dân Israel được giải phóng khỏi cảnh tù tội, từ Gioan tẩy giả đang rao giảng ngay sau sự phân chia vương quốc của Hêrođê-Cả, đến Chúa Giêsu, Đấng mà Gioan tẩy giả rao giảng, và Chúa Giêsu Đấng đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại và đã được Thiên Chúa cho Phục sinh từ cõi chết để mở cửa nước trời.

Mạc khải của Thiên chúa trong Kinh Thánh

Lịch sử về Thiên Chúa liên quan đến con người tạo nên những chân lý mà Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta. Nhờ đức tin, chúng ta chấp nhận mạc khải của Thiên Chúa. Y hệt như trong những việc nhân loại thuần túy, chúng ta phải dựa vào niềm tin. Chẳng hạn khi chúng ta băng ngang qua đường, hoặc khi lái xe, chúng ta tin những người khác sẽ dùng mọi biện pháp để tránh đụng vào chúng ta. Nếu chúng ta nghe nói ở Âu châu có một thành phố lớn gọi là Rôma, chúng ta tin ngay mặc dù chúng ta chưa bao giờ đến đó. Chúng ta tin điều đó, căn cứ vào lời của người khác kèm theo chứng cớ hiển nhiên về sự việc đó.

Điều đó chưa đủ để coi những chân lý đức tin là thật. Để đức tin được hoàn tất, những chân lý của nó phải đem chúng ta vào mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa hơn nữa. Do đó, điều quan trọng đối với chúng ta là sống theo điều chúng ta tin vào Thiên Chúa. Giống như Abraham, bất chấp mọi ngãng trở nhân loại mà chúng ta có thể gặp, chúng ta chấp nhận lời hứa cứu độ của Thiên Chúa, và chúng ta tin rằng bất kể những khó khăn, những yêu sách, hoặc những thách đố chúng ta gặp đối nghịch với đức tin của chúng ta, chúng ta phải, như Chúa Giêsu, vẫn trung thành và vâng phục Thiên Chúa trong tất cả mọi lề lối và việc làm của chúng ta.

Chúa Giêsu Kitô, đối với chúng ta, là hiện thân của chính Mạc khải của Thiên Chúa. Việc chấp nhận Chúa Giêsu là trên hết. Sự thật là Thiên Chúa đã mạc khải chính Mình Người qua các Tiên tri trong Cựu Ước, và qua Chúa Giêsu Kitô và các Tông Đồ trong Tân Ước. Tư tưởng Cựu Ước về Lời Chúa được hiểu qua việc vâng phục Lời Ngài trong đức tin. Thiên Chúa mạc khải chính Mình Ngài trong Adam sau đó là trong Nôe, Abraham, Đaniel, và nhiều Tiên tri khác. Sau Chúa Giêsu và các Tông đồ, các Giáo Phụ của Giáo hội đã làm sáng tỏ mạc khải với cái nhìn xuyên suốt chính xác vào những chân lý mạc khải của Thiên Chúa.

Thánh Kinh và Thánh Truyền

Và như Hiến chế tín lý về mạc khải của Công Đồng Vaticanô II đã nhắc nhở cho chúng ta rằng có một mối liên hệ và hiệp thông rất mật thiết giữa Thánh Kinh và Thánh Truyền. Cả hai đều phát xuất từ cùng một nguồn mạch thần linh, và đều tập trung hướng về cùng một mục đích. Đây là lý do tại sao quan niệm đức tin của chúng ta là phải làm sao mở lòng dân Thiên Chúa hướng tới sự chấp nhận căn bản và toàn diện nội dung và sứ điệp Phúc âm. Thực ra, theo thánh Toma Aquinô, đức tin thì đơn giản, vì đó là việc chúng ta qui phục và tin vào Thiên Chúa.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)