Cẩm Nang Công Giáo
 
 


"Cha Toàn Năng"

Thiên Chúa và Bản tính

Việc chúng ta qui phục và tin vào Thiên Chúa, như thánh Tôma nói, được bén rễ chỉ trong đức tin. Tuy nhiên, việc chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa thì thực sự là một sự hiểu biết mang tính biểu tượng. Chúng ta không cảm nghiệm được Thiên Chúa theo cách diện đối diện, nhưng đồng thời chúng ta có thể nói một cái gì đó về Thiên Chúa. Và khi nói về Thiên Chúa chúng ta phản ánh điều mà đối với chúng ta là những biểu tượng hoặc dấu hiệu mà chúng ta gán cho Thiên Chúa.

Tuy nhiên, khi thế giới xã hội của chúng ta thay đổi, chúng ta lại có những tiếp xúc mới với những dấu hiệu mà chúng ta dùng để hiểu Thiên Chúa một cách hạn hẹp và theo cách hiểu Thiên Chúa qua những tương quan của Ngài với chúng ta. Chẳng hạn, trong một giai đoạn lịch sử của chúng ta, bản tính được nghĩ là thánh thiêng và được hiểu như là môi giới biểu tượng của Thế giới Thần linh, Thiên Chúa tỏ bày chính Ngài.

Với sự gia tăng phát minh, sự vươn lên của các quốc gia, sự lớn mạnh về kinh tế, sự phát triển của các ngôn ngữ mới, sự biến động xã hội của nhóm cải cách Tin lành, và kỷ nguyên khoa học mới, cùng với sự nổi dậy của chủ nghĩa cá nhân, thì những dấu hiệu dị biệt hoặc những thuộc tính của Thiên Chúa đã nổi bật hẳn lên.

Đấng Lập Luật và Hữu Thể Tối Cao

Những tiến bộ khoa học cho phép nhân loại có thể di chuyển từ một vũ trụ của sự biến đổi huyền bí sang vũ trụ của luật lệ. Người ta đã bắt đầu nhìn Thiên Chúa theo lý trí, như nhà kiến trúc vĩ đại, Người xây dựng bậc thày. Vị Thiên Chúa này của thời đại khai sáng cũng được xem như trừu tượng và xa cách, trong khi, đồng thời, đang mạc khải chính Mình trong trật tự thiên nhiên.

Những người có đức tin đã nhìn Thiên Chúa như Hữu Thể Tối Cao, Đấng tạo thành thế giới, đặt ra các định luật vật lý, đồng thời cũng thiết lập những lề luật về luân lý nơi dân của Ngài. Những luật lệ về luân lý này phải được vâng phục, và sau khi chết, chúng ta phải được thưởng hay phải chịu phạt. Trước toà án Thiên Chúa tất cả mọi người đều bình đẳng.

Đấng Tối Cao và là Cha

Trong tiến trình làm bén rễ những dấu hiệu về Thiên Chúa trong tư tưởng chúng ta, chúng ta dựa vào cả đức tin lẫn lý trí. Chúng ta chuyển từ đức tin tới Nguồn Động Lực Bất Biến; từ sự hiểu biết toan tính của chính cá nhân chúng ta và của những người khác đến Hữu Thể Tất Yếu; và từ những hành động vô lý do ước muốn và sắp xếp của con người đến một vị Thiên Chúa là chính sự Khôn ngoan.

Chúng ta tin vào một vị Thiên Chúa siêu việt, Đấng không thể bị hạn chế và giới hạn trong không gian và thời gian. Trong sự vô biên của Ngài, Thiên Chúa vượt trên tất cả mọi giới hạn về nơi chốn. Và như chúng ta đọc thấy trong Sách Khôn Ngoan, Thần khí Thiên Chúa gồm chứa mọi sự. "Thần khí Chúa ngập tràn cõi đất, bao trùm tất cả mọi sự và thấu biết mọi lời phàm nhân" (Kn).

Sau cùng, một trong những câu hỏi xem ra thu hút chúng ta qua các thế kỷ đó là : Thiên Chúa giống như cái gì ? Để tìm ra câu trả lời, chúng ta hãy lần giở lại sách Sáng Thế Ký: "Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, Ngài tạo dựng nên họ giống hình ảnh thần linh; Ngài tạo dựng nên họ có nam có nữ"(Stk 1, 27).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)