Cẩm Nang Công Giáo
 
 


"Và trong Chúa Giêsu Kitô"

Thiên Chúa thật và Người thật

Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô thật là Con Thiên Chúa, Đấng đã trở nên con người vì lợi ích của chúng ta. Ai cũng biết rằng hữu thể con người phức hợp bởi thể xác và linh hồn. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu luôn luôn có một bản tính Thiên Chúa. Khi được thụ thai và sinh hạ tại Bethlem, Chúa Giêsu đã được sinh ra làm người, với linh hồn và thể xác con người. Tuy dù đã được ban cho bản tính nhân loại, Chúa Giêsu vẫn không ngừng là Thiên Chúa.

Do đó, chúng ta biết Chúa Giêsu là Đấng Chúa-Người, là Thiên Chúa thật và người thật. Hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại của Ngài không thể tách rời nhau trong một Ngôi vị duy nhất, mà trong đức tin, chúng ta gọi là Con Thiên Chúa.

Trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái (1, 1-4) chúng ta đọc thấy : "Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa kế muôn loài. Người là phản ánh vẻ vinh quang, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy sạch tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng cao cả trên trời. Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các Thiên Thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu."

Trong Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong Thế giới ngày nay, các nghị phụ của Công Đồng Vaticanô II đã nhắc chúng ta rằng bản tính nhân loại đã được mặc lấy chứ không bị tiêu diệt, do đó chính nơi chúng ta nữa, bản tính ấy cũng được nâng lên tới một phẩm giá siêu việt. Bởi vì, chính Con Thiên Chúa khi nhập thể, một cách nào đó đã kết hợp với tất cả mọi người. Người đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến cha mẹ và bạn hữu bằng quả tim con người. Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống như chúng ta mọi sự, trừ tội lỗi (số 22).

Vương quốc Thiên Chúa

Sứ vụ công khai của Chúa Giêsu bắt đầu từ khi Ngài chịu phép rửa. Gioan đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu trong phép rửa sám hối. Ông đã tiên báo Vương Quốc, trong khi Chúa Giêsu nhờ các phép lạ, các việc chữa bệnh, trừ qủi, các dụ ngôn, và những lời công bố, đã đem Vương Quốc vào trong sứ vụ của Ngài.

Sức mạnh sứ điệp của Chúa Giêsu chính là việc Vương Quốc Thiên Chúa đang đến rất gần, một sứ điệp mà Ngài đặc biệt nhắm tới từng bộ phận quần chúng. Khi xử dụng từ "Abba" Chúa Giêsu xác định vai trò của Ngài như vai trò của đứa con trong mối tương quan mật thiết với cha nó. Chúa Giêsu nhìn Thiên Chúa như thể gần gũi với chính Ngài và lôi kéo các môn đệ Ngài đi vào trong mối tương quan thân mật đó.

Những lời nói và hành động của Chúa Giêsu cho thấy những đặc điểm nhân loại về sự vô tri, sự giận dữ, mệt nhọc, buồn sầu, vui vẻ, và lòng trắc ẩn xã hội. Chúa Giêsu chắc chắn không phải là một người khắc kỷ, và Ngài cùng các môn đệ đã thách thức lề luật về sự thanh tẩy phượng tự thời của Ngài. "Ngày Sabbath được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sabbath" (Mc 2, 27).

Chúa Giêsu và các tội nhân

Lối hành xử công khai của Chúa Giêsu đôi khi thật là khiêu khích - chẳng hạn, khi Ngài ăn uống với những người tội lỗi. Trong một xã hội được phân chia giai cấp và chọn lựa cao, Chúa Giêsu đã giao du với "những người xấu" bằng cách kết giao với mọi người; trò chuyện, chúc lành, chữa bệnh, và nuôi ăn những thành phần xã hội được coi là ô uế theo lễ điển, đặc biệt là những người phong cùi. Việc Ngài ăn uống với các người tội lỗi đã biểu lộ sự tha thứ của Thiên Chúa.

Đồng thời chúng ta phải nhớ rằng, Chúa Giêsu không phải là một nhà cách mạng chính trị, vì Ngài dạy rõ ràng rằng Vương Quốc Thiên Chúa không đến bằng bạo lực hoặc bằng những nỗ lực của nhân loại. Chúa Giêsu tha thứ cho những người tội lỗi trong khi chữa lành vì sứ mạng của Ngài là công bố Vương Quốc cho những con chiên lạc nhà Israel. "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để tôi đi đem tin vui cho người nghèo hhó" (Lc 4, 18).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)