Cẩm Nang Công Giáo
 
 


"Con Độc Nhất"

Ngôi thứ hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa

Trong Thiên Chúa có ba Ngôi vị : Cha, Con và Thánh Thần, nhưng Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa mà thôi. Chỉ nhờ chính Thiên Chúa mạc khải chúng ta mới biết được mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Đó là mầu nhiệm vẫn còn dấu kín suốt thời gian Cựu Ước nhưng đã được mạc khải qua Chúa Giêsu Kitô.

Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa trong dòng sông Giorđan, cả Ba Ngôi cùng hiển hiện. Ngôi Con Thiên Chúa đứng trong dòng sông, Chúa Cha từ trời cao phán xuống, và Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình chim bồ câu (Mt 3, 16-17).

Chúa Ba Ngôi

Bất cứ sự hiểu biết nào về Chúa Ba Ngôi cũng phải khởi đầu từ Chúa Cha. Thiên Chúa như một hữu thể có ngôi vị đều thuộc về tương quan và tìm cách chia sẻ chính Mình. Ngài biết Mình một cách hoàn hảo và nói lên Lời của Ngài từ muôn đời, tức là việc Thiên Chúa sinh ra Ngôi Lời, là sự bộc lộ hoàn hảo của Chúa Cha. Một yếu tính Thần linh hiện hữu trong ngôi vị kép đôi, Thiên Chúa biết và Thiên Chúa được biết.

Cuộc đối thoại giữa Chúa Cha và Ngôi Lời dẫn đến sự khẳng định tình yêu hoàn hảo hoặc cái mà chúng ta diễn tả như là Thánh Linh. Thánh Linh, như sợi dây ràng buộc của tình yêu, là sự nối kết nội tại giữa Cha và Con, và thế là có Ngôi Ba.

Có bốn tương quan : (1) Cha quy về Con; (2) Con quy về Cha; (3) Con và Cha quy về Thánh Linh; (4) Thánh Linh quy về Cha và Con. Việc nói đến "tương quan" ở đây là cách thế để hiểu được duy nhất tính của mỗi Ngôi vị. Các mối tương quan làm nảy sinh ra hành động và phản ứng của mỗi một trong ba Ngôi.

Ba Ngôi liên hệ với nhau một cách hết sức sống động. Mỗi Ngôi là một tương quan tồn tại. Do đó, Cha, Con, và Thánh Linh phải được hiểu là đồng thời trong Thiên Chúa, Ba Ngôi một bản thể. Ngôi Cha không thụ sinh, không được sinh ra. Ngôi Con được sinh ra nhưng không được tạo thành; và Ngôi Thánh Linh nhiệm xuất từ Cha và Con.

Những hình ảnh minh họa về Chúa Ba Ngôi

Chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu thấu được Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi; chúng ta chỉ có thể tin mà thôi. Các hình ảnh minh hoạ có thể trợ giúp, nhưng chúng không cắt nghĩa được Mầu Nhiệm. Chẳng hạn, hình ảnh ba cây nến cháy : đặt ba cây nến sát vào nhau, thì ba ngọn lửa vẫn là ba. Đem cột ba cái bấc lại thì chỉ còn một ngọn lửa, nhưng vẫn là ba cây nến.

Thánh Augustinô đưa ra hình ảnh về trí óc con người được thấu nhập bởi ba chiều kích : (1) trí nhớ - Ngôi Cha; (2) trí hiểu - Ngôi Con; (3) tình yêu - Ngôi Thánh Linh. Thánh Irênê đề nghị dùng hình ảnh con người với hai tay; Ngôi Con là tay trái và Ngôi Thánh Linh là tay phải.

Dù sao Ba ngôi vẫn là một Mầu nhiệm. Mỗi lần làm dấu thánh giá là chúng ta vừa tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ba Ngôi, vừa nói lên niềm hy vọng cuối cùng sẽ được hoàn toàn thấu nhập trong Mầu nhiệm vĩ đại đó.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)