Cẩm Nang Công Giáo
 
 


"Chúa Giêsu Kitô"

Sự Nhập Thể

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đi vào đời sống chúng ta qua việc Nhập Thể. Câu nói của Thánh Tôma Tông đồ "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi" đã làm nên một truyền thống lâu dài trong Giáo hội rằng mục đích chuyên biệt của việc Nhập Thể là cứu chuộc mọi người. Vị Chúa-Người đã xuống trần gian vì chúng ta để chúng ta có thể được cứu chuộc trong Đức Kitô và thừa hưởng ơn cứu chuộc đời đời trong sự hiện diện sung mãn của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Là những người Công giáo, chúng ta tin vào ơn cứu chuộc. Thiên Chúa Cha đã sai Con của Người xuống trần gian chỉ vì mục đích đó. Trong đời sống của Chúa Giêsu lời đáp của nhân tính Ngài là vâng theo ý Chúa Cha. Và sự chết, sự tôn vinh, sự Phục sinh, và Thăng thiên của Chúa Con về với Chúa Cha đã hoàn thành việc trào đổ Chúa Thánh Linh, một lễ Hiện Xuống cho toàn thể nhân loại.

Đức Kitô, Đấng Messia và Đấng cứu chuộc

Điểm phân biệt giữa những người kitô hữu sơ khai với những người Do Thái khác, là họ (các kitô hữu) nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Messia, hoặc Đấng Kitô. Xưa thế nào thì nay cũng vậy, điều đó vẫn là trọng điểm đối với các ki tô hữu thời nay. Nhìn ngược trở lại, chúng ta thấy rằng các Giáo Phụ thời sơ khai đã trung thành bênh vực tính chất cứu chuộc của việc Nhập Thể, bằng cách tuyên bố rằng nếu Adong không phạm tội, thì Đức Kitô đã không đến trần gian. Thánh Anselmô cũng nhấn mạnh đến tính khẩn thiết của việc Nhập Thể.

Thánh Tôma Aquinô không hoàn toàn đồng ý, khi nêu lên rằng Thiên Chúa đã có thể phục hồi nhân loại cách tuyệt đối mà không cần sai Con của Người đến chịu nạn chịu chết. Tuy nhiên, cả hai phía của vấn đề đã cẩn thận duy trì được hai yếu tố căn bản của các truyền thống về việc Nhập Thể đó là Đức Kitô đã đến trần gian để cứu chuộc nhân loại và Đức Kitô là đầu và trung tâm điểm của toàn thể công cuộc sáng tạo.

Thực vậy, chính Đức Kitô trên đồi Can-vê và Đức Kitô Phục sinh trên thiên đường mới là Đấng nắm giữ vai trò chủ chốt. Tội hồng phúc đã đem lại cho nhân loại dấu thánh giá, là điều then chốt trong Thánh Kinh và Thánh Truyền. Sự tương phản giữa Adam thứ nhất và Adam Thứ Hai, là Đức Giêsu Kitô, vẫn nằm trong hành vi vâng phục thảo hiếu, nó đặt Chúa Giêsu trên thánh giá và dẫn đến cuộc Phục Sinh và quyền thống trị trên toàn thể nhân loại của Ngài.

Ơn Cứu Độ trong Đức Kitô

Cùng với ơn cứu độ được hoàn tất, một mối tương quan hết sức đặc biệt được hình thành giữa Thiên Chúa và dân Người. Xiềng xích nô lệ tội lỗi của quá khứ đã bị bẻ gãy, và mọi người được kêu gọi đến, được có khả năng, và được ban cho ân sủng hầu ngoan ngoãn đáp lại lời mời gọi hưởng ơn cứu độ. Trong lúc này, Thiên Chúa kêu gọi sự trung tín với Người trong cả hai lời đáp chung cũng như cá nhân. Điều quá sức tưởng tượng nơi Thiên Chúa là Người luôn luôn sẵn sàng phục vụ dân Người.

Chúa Giêsu đã chết cho tất cả mọi người và Nước Trời bây giờ được mở ra trước mọi người. Dân Thiên Chúa có nhiệm vụ phải chấp nhận, như Đức Kitô đã chấp nhận, tình yêu và đức vâng phục cần thiết để có đủ tư cách là thành viên trong nước trời.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)