Cẩm Nang Công Giáo
 
 


"Đấng được thụ thai bởi Thánh Thần"

Thánh Thần của tình yêu và quyền năng

Chúng ta thấy trong biến cố Đức Kitô có một thực tại phức tạp gồm nhiều yếu tố, bao hàm sự Phục sinh, sự chết, sự sống, và những Giáo huấn, sự sinh ra và phép rửa, sự Nhập thể, sự lên trời, và việc sai Thánh Thần xuống. Chúa Thánh Thần đã xuống trên các tông đồ vào ngày lễ ngũ tuần, dưới hình những lưỡi lửa.

Thánh Thần vốn đã hoạt động trong hồn những người công chính thời xa xưa, và trong các Tông đồ trước biến cố ngày Lễ Ngũ tuần, nhưng vào ngày đó, Ngài đã đem đến sự sung mãn các ân sủng và tặng ân của Ngài. Thánh Thần (1) đã thánh hoá các Tông đồ; (2) đã soi sáng cho họ để họ hiểu được Giáo huấn của Chúa Giêsu một cách rõ ràng và chính xác; (3) đã củng cố họ để họ mạnh dạn rao giảng; (4) và đã ban cho họ những ơn về ngôn ngữ và ơn làm phép lạ.

Sự Hiện diện của Thánh Thần trên các Tông đồ

Với phép lạ ngày lễ ngũ tuần, những lời tiên tri của Gioan tẩy giả đã được nên trọn : "Có một Đấng cao trọng hơn tôi đang đến… Người sẽ rửa anh em trong Thánh Linh và lửa" (Lc 3, 16).

Trong Hiến Chế Tín Lý về Giáo hội, Công Đồng Vaticanô II giải thích : "Chúa Giêsu … sai [các Tông đồ] trước hết đến với con cái Israel rồi mới đến tất cả các dân tộc khác, hầu nhờ tham dự vào quyền bính của Người, các tông đồ làm cho mọi dân tộc nên môn đệ Người cùng thánh hoá và điều khiển họ, và như thế, dưới sự hướng dẫn của Chúa, các ngài mở mang và chăn dắt Giáo hội bằng việc phục vụ mọi ngày cho đến tận thế" (số 19).

Được củng cố đầy đủ trong sứ mạng của mình vào ngày Lễ Hiện xuống, các Tông đồ đã cảm nghiệm sự hoàn tất lời Chúa Giêsu hứa : "Các con sẽ lãnh nhận sức mạnh khi Thánh Thần đến trên các con, và các con sẽ là những chứng nhân cho Thày tại Giêrusalem, qua khắp Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất" (Cv 1, 8).

Sự hiện diện của Thánh Thần ngày nay

Ngày nay các Giám mục và tất cả các thừa tác viên phục vụ cộng đồng Kitô hữu "đang thay mặt Chúa cai quản" dân Người. Quyền bính của họ được đặt nền trên Thánh Thần. Điều mà cộng đồng các tôi tớ, tức là Giáo hội, đang thi hành chính là điều Thánh Thần đã uỷ thác. Điều Thiên Chúa mạc khải và điều Thiên Chúa linh ứng không thể tách lìa.

Qua lời giảng dạy, việc thờ phượng, các bí tích, việc phục vụ, việc làm chứng tá, và sự phát triển thiêng liêng đang tiếp diễn mà chúng ta đang thấy, chúng ta hiểu, và tin vào hoạt động hiện tại của Thánh Thần trong Giáo hội và trong những người chăn dắt Giáo hội.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)