Cẩm Nang Công Giáo
 
 


"Sinh bởi Trinh nữ Maria"

Mẹ Thiên Chúa

Người Công giáo tin rằng Đức Thánh Trinh Nữ Maria là Mẹ Chúa Giêsu, vị Chúa-Người, và do đó chúng ta thích gọi Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đức Tổng Thần Gabriel báo tin cho Đức Maria rằng Mẹ đã được chọn để làm Mẹ Thiên Chúa. Khi Đức Maria phản ứng lại rằng Mẹ không biết việc phu thê, Thiên Thần bảo Mẹ: "Thánh Thần sẽ xuống trên Mẹ, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Mẹ. Do đó người con Mẹ sẽ sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa …" Mẹ đã vâng lời thưa: "Này tôi là nữ tì của Chúa. Xin hãy làm cho tôi như lời Sứ Thần truyền" (Lc 1, 30-38).

Người Mẹ và người Cộng tác của Đấng Cứu Thế

Trong Hiến chế Tín lý về Giáo hội của Công Đồng Vaticanô II chúng ta đọc thấy : "Từ muôn thuở Đức Thánh Trinh Nữ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa, và theo chương trình của Chúa Quan phòng, trên trần gian Ngài trở nên Mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc thần linh, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm hạ của Chúa. Vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với Con mình chết trên thánh giá…

"Bởi lòng tin và vâng phục, Ngài đã sinh chính con Chúa Cha nơi trần gian, mà không hề biết đến người nam, nhưng được Chúa Thánh Thần bao phủ. Như một Evà mới, Ngài đã đặt niềm tin vào sứ giả của Thiên Chúa, chứ không đặt vào con rắn xưa" (các số 61, 63).

Những việc đạo đức kính Mẹ

Từ thời sơ khai của Giáo hội, chúng ta đã tôn kính Đức Thánh Trinh Nữ. Có nhiều hình thức đạo đức khác nhau tôn kính Mẹ Maria, đã được Giáo hội công nhận, và đã phát triển qua các thời đại. Tóm lại, nơi đâu Mẹ Thiên Chúa được tôn kính, thì Con của Mẹ cũng được tôn vinh đúng mức.

Hơn nữa, Giáo hội cũng thúc giục chúng ta năng thực hành tất cả những hình thức sùng kính đã được chuẩn nhận và những việc đạo đức đối với Đức Thánh Trinh Nữ, đặc biệt là những việc thực hành trong phụng vụ. Đồng thời, Giáo hội cũng nhắc nhở chúng ta rằng phàm lòng tôn sùng nào đối với Đức Maria phát xuất từ đức tin chân thật và chắc chắn, thì cũng phải dẫn đến chỗ hiểu biết các nhân đức của Mẹ Maria, và giúp ta bắt chước các nhân đức ấy.

Nét đặc trưng của lòng tôn sùng Mẹ Maria

Trong Tông huấn về lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria ban hành năm 1974, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói về lòng tôn kính đích thực đối với Mẹ Maria. Hơn nữa, ngài đã hô hào việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi và đọc kinh cầu Đức Bà. Vả lại ngài còn liệt kê ra bốn nét đặc trưng của các việc tôn sùng Đức Maria trong thời đại chúng ta :

1. Các việc tôn sùng ấy phải có nền tảng trong Thánh Kinh. Các kinh nguyện và các bài hát về Mẹ Maria nên được gợi hứng bởi Thánh Kinh và dùng ngôn từ phù hợp với Thánh Kinh, trong khi cũng phải để ý sao cho những kinh nguyện hay bài hát đó phải được thấm nhuần những chủ đề đầy ý nghĩa của Kitô giáo.

2. Các việc tôn sùng ấy phải hài hoà với phụng vụ và không bị chìm mất vào trong đó.

3. Các việc tôn sùng ấy phải mang tính chất đại kết, tránh bất cứ thứ thái quá nào sẽ gây hiểu lầm cho các anh chị em kitô hữu khác về giáo huấn đích thực của Hội Thánh.

4. Các việc tôn sùng ấy phải hoà hợp với các nghiên cứu nhân loại học hiện đại, bằng cách chú ý theo dõi những tìm tòi của khoa nhân văn.

Nói chung, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã tóm tắt lại điều vốn luôn luôn là quan điểm của Giáo hội, đó là, không kể những lạm dụng, lòng sùng kính Đức Maria không hề làm giảm giá Đức Kitô, nhưng còn đề cao và đem lại vinh quang cho Ngài.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)