Cẩm Nang Công Giáo
 
 


"Người chịu khổ hình, chịu đóng đinh,
chịu chết và mai táng thời Phongxiô Philatô"

Thánh Kinh và Thánh Truyền

Trong đoạn kinh Tin Kính trên đây, chúng ta thấy những biến cố đặc biệt trong cuộc đời Chúa Giêsu. Nhờ lịch sử nhân loại chúng ta trở nên hiểu biết một cách mãnh liệt hơn đoạn đường Chúa Giêsu đã đi qua. Tính chất lịch sử, như Phongxiô Philatô, được nêu ra ở đây. Không ai thắc mắc gì về vị trí của Ngài trong lịch sử đời. Hơn nữa, Con Thiên Chúa chịu chết vì tội lỗi mọi người tại một thời điểm rõ ràng trong lịch sử, đặc biệt trong thời cai trị của Philatô. Biến cố cứu chuộc này trong bối cảnh của thời đại như chúng ta đã biết, là một đoạn đầy ý nghĩa trong truyền thống Giáo hội.

Nơi những người Công giáo có một truyền thống Thánh thiêng là Lời Thiên Chúa được Đức Kitô và Thánh Thần trao cho các Tông đồ và được chuyển giao xuống cho các người kế vị các ngài. Giáo hội dạy những điều này bằng những phương pháp kinh nguyện và các tín biểu, các thực hành phụng vụ, và những bản văn chính thức. Truyền thống là cách Giáo hội hiểu và sống những Giáo huấn của Chúa Giêsu tại bất cứ thời điểm nào. Hơn nữa, Thánh Kinh và Thánh Truyền tạo nên một cơ thể Lời Thiên Chúa. Sự nhận thức này, được Giáo hội gìn giữ, trở nên nguồn ngọn tối cao của mạc khải cho nhân loại.

Được thành lập trên Thập giá

Chúng ta thấy trong khoản giáo lý này diễn tả niềm tin của chúng ta rằng điểm khởi phát của sự hiện hữu Kitô giáo và trọng tâm của sứ điệp Tân Ước là nền thần học về Thập giá, trong đó Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta, những tội nhân, đến để được giao hoà, nhưng đúng hơn Người đã đến gặp gỡ chúng ta và tha thứ cho chúng ta. Thập giá giải thích tính khẩn thiết của việc chúng ta chấp nhận hoàn toàn lúc này đây sự giao hoà công khai của Thiên Chúa, trong khi, cùng một lúc, vừa để Thiên Chúa chiếm hữu, vừa để Người hành động trên chúng ta.

Sống Đức tin

Cả Thánh Kinh lẫn Thánh truyền đều tốt đẹp vì đó là những kim chỉ nam giúp chúng ta biết những gì phải tin khi đáp lại lời mời gọi cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa được viết lên do ơn linh ứng của Thánh Thần. Đối với các Tông đồ và các người kế vị các ngài thì Truyền thống là sự tiếp nối hoàn toàn thuần túy lời Thiên Chúa. Được ánh sáng của Thánh Thần trợ giúp, các Đấng kế vị các Thánh Tông đồ đã rao giảng, giải thích, truyền bá và bảo trì chân lý của Lời Thiên Chúa.

Trong thư thứ I Corintô 12, 2-6, chúng ta đọc thấy: "Anh em biết rằng khi còn là người ngoại, anh em bị lôi cuốn mãnh liệt vào việc thờ cúng các ngẫu tượng câm. Vì thế, tôi nói cho anh em biết : chẳng có ai ở trong Thần khí Thiên Chúa là lại nói : "Giêsu là đồ khốn kiếp !"; cũng không ai có thể nói rằng : "Đức Giêsu là Chúa", nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người."

Do đó chúng ta thấy rằng dân Thiên Chúa được tự do phát triển nhờ việc nghiên cứu và chiêm niệm; nhờ các bài giảng thuyết và kiến thức của những người rao giảng chân lý. Vì thế sự phát triển có thể có được trong sự hiểu biết những niềm tin căn bản của chúng ta qua lời phát biểu có đủ tư cách được nói lên để khai triển hoặc làm sáng tỏ hơn, và được truyền đạt qua huấn quyền của Giáo hội.

Trong việc sống cái mà chúng ta tin với tư cách một cộng đồng dân Thiên Chúa, chúng ta cử hành Thánh Thể, hình thức thờ phượng tạ ơn căn bản của chúng ta. Các hoạt động nhằm xây dựng thân thể Giáo hội và phục vụ những nhu cầu của người nghèo phát xuất từ việc thờ phượng của chúng ta. Thêm vào đó, những thành tựu trong lãnh vực thi ca, nghệ thuật, văn chương, âm nhạc, kỹ thuật, triết học, và những tiến bộ khoa học, đang phản ánh thêm những chân lý chúng ta, với tư cách một cộng đồng, hái lượm được từ Thánh Kinh và Thánh Truyền. (xem national Catechetical Directory, no. 59)

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)