Cẩm Nang Công Giáo
 
 


"Từ đó Người sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết"

Phán xét

Người Công giáo chúng ta tin Chúa Giêsu sẽ trở lại vào lúc tận thế để phán xét mọi người và đưa công cuộc Cứu độ đến chỗ hoàn tất. Sự phán xét này gọi là Chung Thẩm. Tất nhiên, chúng ta phải chịu trách nhiệm về bất cứ tội lỗi nào đã phạm trong suốt cuộc đời chúng ta. Giống như tội của Adam và Evà, khi chúng ta vi phạm một huấn lệnh hoặc một điều luật của Chúa một cách có ý thức và suy nghĩ kỹ lưỡng, thì chúng ta đã phạm một tội.

Thực ra, chúng ta bất tuân lệnh Thiên Chúa qua một hành vi bên trong của sự bất kính, có lẽ bị thúc đẩy bởi sự chống đối những giới hạn do mệnh lệnh Thiên Chúa ban ra, hoặc bởi sự không tin rằng Thiên Chúa thực sự yêu thương chúng ta, hoặc bởi nỗi thèm muốn quá mãnh liệt đối với người, vật, nơi chốn, hay hoạt động mà chúng ta đang tự do theo đuổi. Hơn nữa, chúng ta biết rằng một số trong các hành vi tội lỗi mà chúng ta thực hiện, chẳng hạn đánh nhau, có thể làm cho chúng ta bị thương tổn thể lý, trong khi, đồng thời, làm cắt đứt tương quan với Thiên Chúa. Do đó chúng ta trở nên có trách nhiệm đối với các hành vi hoặc tội lỗi của chúng ta.

Thái độ kitô hữu

Trách nhiệm thực tế của chúng ta được phản ánh trong Hiến chế Tín Lý về Giáo hội, trong đó Công Đồng Vaticanô II giải thích : "Vì không biết ngày và giờ, chúng ta phải theo lời Chúa dạy, luôn tỉnh thức, để khi cuộc đời trần thế của chúng ta chấm dứt, chúng ta xứng đáng vào dự tiệc cưới với Người và được liệt vào số những người được chúc phúc, chứ không như những tôi tớ khốn nạn và lười biếng sẽ bị đẩy vào lửa đời đời, vào chốn tối tăm, nơi "khóc lóc nghiến răng". Thật vậy, trứơc khi ngự trị với Chúa Kitô vinh hiển, mọi người chúng ta đều phải trình diện "trứơc toà Chúa Kitô, để mọi người lãnh lấy những thành quả đời mình đã làm trong thân xác, hoặc lành hoặc dữ". Và ngày tận thế "ai đã làm lành sẽ sống lại hầu được sống, còn ai làm ác sẽ sống lại để chịu đoán phạt" bởi đó, tin rằng "những đau khổ hiện thời chẳng thấm vào đâu với vinh quang sắp tới sẽ được giãi bày cho chúng ta", chúng ta mạnh mẽ tin tưởng trông đợi "niềm hy vọng hạnh phúc và ngày trở lại vinh quang của Thiên Chúa cao cả và Đấng cứu chuộc chúng ta là Chúa Giêsu Kitô". "Người sẽ cải tạo thân xác hèn mạt ta ra giống thân xác sáng láng của Người" và sẽ đến "để được vinh quang trong các thánh của Người và được thán phục trong mọi người đã tin"(số 48).

Thẩm Phán Nhân Lành

Nhưng, như Hồng y Ratzinger nhận xét, lời tuyên xưng đức tin của chúng ta vào ngày phán xét phải được hiểu trong bối cảnh sứ điệp thương xót của Chúa Giêsu: "Đó không phải là chuyện đơn giản… Thiên Chúa, Đấng Vô cùng, Đấng chưa từng ai biết, Đấng Hằng Hữu đang phán xét…Người đã trao việc xét xử cho Đấng, với tư cách một con người, là anh em chúng ta."

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)