Cẩm Nang Công Giáo
 
 


"Tôi tin Chúa Thánh Thần"

Đấng Thánh Hoá

Chúng ta tin rằng Thánh Thần ở trong Giáo hội, trong bộ phận lãnh đạo Giáo hội và trong tập thể giáo dân. Chủ yếu công việc của Thánh Thần trong Giáo hội là thánh hoá các phần tử của Giáo hội. Như chúng ta đã thấy ở trên, Thánh Thần vào ngày lễ hiện xuống đã mang tràn trề các ân sủng và tặng ân xuống cho Giáo hội.

Ngày nay những tặng ân này không chỉ được duy trì qua việc rao giảng và giảng dạy của các đấng kế vị các Tông đồ nhưng cũng trong đời sống cá nhân của chúng ta nữa. Nhờ phép rửa chúng ta lãnh nhận Thánh Thần, và qua phép Thêm Sức chúng ta mở lòng ra trước sự nhận biết kỹ lưỡng hơn nữa về Thánh Thần đang cư ngụ trong chúng ta.

Đấng ẩn ngự Thần linh (Divine Indwelling)

Khái niệm về Thánh Thần đang hiện diện nơi mỗi người chúng ta được nhắc đến như Đấng ẩn ngự Thần linh. Mặc dù con người chúng ta trên thế giới rất phong phú đa dạng, thì đối với những người theo Chúa Giêsu trong Giáo hội, danh hiệu "Công giáo" chứng tỏ sự hiện diện của Thánh Thần, và sự thống nhất sống động tiếp diễn từ các Giám mục đến Đức Thánh Cha, và đến mỗi tín hữu khác không trừ.

Sự thánh hóa ẩn khuất này của Thánh Thần làm cho dân Thiên Chúa có thể đáp ứng trọn vẹn tiếng gọi của Thiên Chúa đến sự sống vĩnh cửu. Điều quan trọng là, khi đã nhận thức được Đấng ẩn ngự Thần linh, chúng ta phải sống cuộc đời chúng ta trong sự nhận thức đang tăng triển về sự hiện diện của Thiên Chúa không chỉ trong chính chúng ta nhưng cũng trong mỗi người khác nữa. "Tôi sẽ đi trước mặt Chúa trong miền đất của nhân sinh" (Tv 116, 9).

Như Cha Tôma Merton nhắc nhở chúng ta, thế giới này không chỉ là một không gian vật lý có các máy bay tung hoành trên bầu trời, và đầy những con người đi đứng loạn xạ dưới đất. Đó là một phức hợp của những trách nhiệm và những lựa chọn, phát xuất từ tình yêu thương, lòng căm ghét, nỗi sợ hãi, sự vui tươi, niềm hy vọng, lòng tham lam, sự độc ác, lòng nhân ái, sự trung thành, niềm tin, và sự hoài nghi của tất cả mọi con người.

Nếu chúng ta quyết định sống cuộc đời chúng ta trong nhận thức rõ ràng về Thánh Thần đang ẩn ngự trong chúng ta, thì chúng ta biết rằng, trong hy vọng, chúng ta có thể thực hiện được một vị trí tốt hơn trên thế giới. Thật vậy, những cuộc sống nhân đức có thể thực hiện được nhờ Thánh Thần.

Các nhân đức đối thần

Do đó, khi chúng ta lớn lên trong sự thánh thiện Kitô giáo, chúng ta cố gắng sống khít khao với các nhân đức đối thần : đức tin, đức cậy, đức mến, chúng được Thiên Chúa phú bẩm vào linh hồn và là nguồn ơn thánh hoá. "Tình yêu của Thiên Chúa được tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta qua Thánh Thần, Đấng đã được ban cho chúng ta" (Rm 5,5). "Cả ba nhân đức : đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại; nhưng đức mến là trọng hơn cả" (1Cr 13,13).

Các nhân đức luân lý

Có các nhân đức khác gọi là các nhân đức luân lý. Những nhân đức này điều chỉnh đời sống chúng ta để làm hài lòng Chúa và được Chúa chấp nhận. Bốn nhân đức trụ - gọi thế vì tất cả các nhân đức khác đều xoay quanh, gồm chứa trong, và phát xuất từ các nhân đức ấy - là đức khôn ngoan, tiết độ, công bình, và đại đảm.
Đức khôn ngoan cho phép chúng ta làm tốt các hoạt động dưới ánh sáng phần rỗi và lợi ích thiêng liêng của chúng ta. Đức tiết độ giúp chúng ta kiểm soát được các đam mê và những ước muốn xấu xa. Ý thức về đức công bình khích lệ chúng ta coi mọi người như nhau và xử sự với mọi người như đền thờ của Chúa Thánh Thần. Sau cùng, khi chúng ta phải chọn lựa giữa điều phải và điều trái, khi bị cám dỗ, thì đức đại đảm sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn, chỗi dậy thắng vượt những thử thách và giải quyết điều đối nghịch với đức tin.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)