Cẩm Nang Công Giáo
 
 


"Hội Thánh Công giáo,
Các Thánh cùng thông công"

Các Nhiệm Tích

Khi những người Công giáo cử hành các Nhiệm tích, chúng ta tin rằng chúng ta được sống nghiệm sự sống của Thần khí, sự sống đó đã đem lại sức mạnh cho Giáo hội từ buổi sơ khai dưới thời các Thánh Tông đồ. Nhờ sự sống của ân sủng được ban ra nơi các Nhiệm tích, đức tin duy nhất của chúng ta đã vượt qua các thời đại.

Tâm tình của chúng ta khi cử hành các Nhiệm tích phải phản ánh niềm xác tín của chúng ta rằng chúng ta đã lãnh nhận các Nhiệm tích từ Chúa Giêsu Kitô qua các Thánh Tông đồ. Nhờ Truyền thống thánh thiêng này, các Nhiệm tích không cần đến sự xác định lại hoặc những mục tiêu mới. Ý nghĩa của chúng vẫn là duy nhất trên sự kiện là qua những yếu tố tặng ban sự sống, chúng là những tặng ân của Chúa ban cho chúng ta, là những hành vi trao ban sự sống của Người trên chúng ta. Do đó, chúng ta cử hành những hành vi của Chúa với lòng tôn kính sâu xa, với sự trang nghiêm và hân hoan lớn lao trong ý thức về sự hiện diện thường hằng của Chúa nơi chúng ta một cách đặc biệt trong các Nhiệm tích của Người.

Chúa Kitô đã thiết lập bảy Nhiệm tích hoặc những dấu chỉ bên ngoài thông ban ân sủng. Những dấu chỉ Nhiệm tích, như nước hoặc dầu chẳng hạn, hướng đến và đem lại ân sủng của các Nhiệm tích. Những dấu chỉ bên ngoài này đã được tạo ra để dạy chúng ta biết khiêm nhường chịu lấy những chất thể hoặc những phương thế nhờ đó chúng ta lãnh nhận những ân sủng thiêng liêng. Công Đồng Vaticanô II trong Hiến Chế Tín Lý về Giáo hội đã nhắc nhở chúng ta : "Trong thân thể [Giáo hội], sự sống Chúa Kitô tuôn đổ trên các tín hữu. Nhờ các Nhiệm tích, họ được kết hợp một cách thực sự và kín ẩn với Chúa Kitô Đấng đã chịu đau khổ và được vinh hiển" (số 7).

Trong Hiến Chế về Phụng vụ Thánh có viết: "Các Nhiệm tích có mục đích thánh hoá con người …và… thờ phượng Thiên Chúa; vì chúng là những dấu chỉ, nên chúng cũng giữ vai trò giáo huấn nữa…các Nhiệm tích thực sự ban ân sủng, nhưng thêm vào đó chính việc cử hành các Nhiệm tích cũng giúp chuẩn bị cho các tín hữu lãnh nhận ân sủng một cách hữu hiệu, thờ phượng Chúa đúng cách và thực thi đức ái. Do đó, việc quan trọng là làm sao cho các tín hữu năng lãnh nhận các nhiệm tích (số 59).

Mặc dù có bảy nhiệm tích, ở đây chúng ta chỉ bàn đến sáu nhiệm tích, vì nhiệm tích Hoà giải sẽ bàn đến ở phần dưới. Sáu nhiệm tích là :

Phép Rửa Tội

Nhờ phép Rửa tội chúng ta được tháp nhập vào Đức Kitô. Chúng ta được mai táng với Đức Kitô, và được ra đi tiến đến đời sống mới nhờ sự Phục sinh của Đức Kitô. Đức Kitô đã làm cho nước rửa tội nên phong phú với sự sống Phục sinh của Người. Tấm áo trắng là dấu hiệu của đời sống mới, trong đó người thụ tẩy được giải thoát khỏi Ma qủi hoặc cảnh nô lệ. Phép rửa là Nhiệm tích hết sức cần thiết, bởi vì không có phép rửa không ai được cứu độ. "các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu độ; ai không tin sẽ bị đoán phạt" (Mc 16, 15-16). Sau cùng, phép rửa xoá tội nguyên tổ, xóa mọi tội riêng, và cất mọi hình phạt do tội đem lại và thông ban ơn thánh sủng.

Phép Thên Sức

Phép Thên Sức là Nhiệm tích trong đó người kitô hữu được tăng thêm sức mạnh để thực hành nhuần nhuyễn và tuyên xưng đức tin.

Trong phép Rửa tội, chúng ta trở nên những phần tử của đức tin; trong phép Thêm Sức chúng ta trở nên những phần tử chứng tá. Chúng ta được trao quyền để nói hoặc làm việc cho Thiên Chúa. Nhờ phép Thêm Sức chúng ta được nhận ra là những đầy tớ và những binh lính của Đức Kitô. Sự sung mãn của Thánh Thần giúp chúng ta trung thành với đức tin của chúng ta; ơn thánh sủng được gia tăng; và chúng ta trở nên ngày càng kết hợp mật thiết với Thánh Thể hơn.

Phép Thánh Thể

Phép Thánh Thể là Nhiệm tích trong đó chính Chúa Kitô thực sự hiện diện dù không phải là sự hiện diện hữu hình như Đấng Chúa-Người, với Mình và Máu vinh hiển của Người, dưới hình Bánh và Rượu, để dâng Mình trên bàn thờ như lễ vật hy sinh cho chúng ta và để ban Mình làm thần lương nuôi chúng ta.

"Việc cử hành Thánh Thể là một bữa tiệc thánh gợi nhớ lại Bữa Tiệc Ly, nhắc chúng ta phải hiệp nhất với tha nhân trong Đức Kitô, và cho nếm trước bàn tiệc trên thiên quốc. Trong Thánh Thể, Chúa Kitô nuôi sống các Kitô hữu, không chỉ với Lời của Người, nhưng đặc biệt là với Mình và Máu Người, đem lại sự biến đổi thúc đẩy họ vươn tới tình yêu lớn lao hơn với Thiên Chúa và tha nhân" (National Catechetical Directory, số 120).

Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thể bằng những lời : "Bánh Ta ban chính là Thịt Ta cho thế gian được sống. Người Do Thái tranh luận với nhau : 'Làm sao ông này có thể đem thịt mình cho chúng ta ăn được?' Chúa Giêsu bảo họ : 'Thật vậy, thật vậy, Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không ăn Thịt và uống Máu Ta, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta sẽ có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết. Vì Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống'" (Ga 6, 51-55).

Chúa Giêsu đã lập Nhiệm tích Thánh Thể vào đêm hôm trước ngày Người chịu nạn và chịu chết. Khi Người nói : "Này là Mình ta, này là Máu Ta", (xem Mt 26, 26-28), Người đã biến đổi bánh thành Mình thánh Người và rượu nho thành Máu châu báu Người. Với những lời : "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta" (x. Lc 22, 19), Chúa Giêsu cũng đã phong ban cho các Tông đồ quyền biến đổi bánh thành Mình thánh Người và rượu thành Máu châu báu Người. Quyền biến đổi bánh và rượu của Người đã được trao cho các Giám mục và các linh mục.

Chúng ta biết được chính Chúa Giêsu hiện diện thực trong Thánh Thể : do những lời Chúa Giêsu hứa và đã lập Nhiệm tích; và do giáo huấn của Thánh Tông đồ Phaolô và Giáo hội.

Hy tế của giao ước mới là Hy tế của Chúa Giêsu trên Thập giá, Hy tế đó được hiện tại hoá một cách không đổ máu trong Hy tế Thánh Lễ Misa (Thánh Thể). Hy tế của Thánh Lễ Misa là Hy tế thường hằng không đổ máu của Giao Ước mới trong đó Hy tế Thập giá được thực hiện một cách nhiệm tích nhưng là hiện diện đích thực.

Nhiệm Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Nhiệm tích Xức dầu Bệnh nhân là để dành cho những Kitô hữu yếu đau trầm trọng do bệnh nạn hoặc tuổi già. Qua phép xức dầu Chúa Kitô tăng lực cho người tín hữu đang sầu khổ vì bệnh nạn, ban cho họ những phương thế mạnh mẽ nhất để chịu đựng.

Trong việc cử hành Nhiệm tích này có ba phần rõ rệt : a) Kinh đức tin, trong đó dân chúng cầu xin ơn đức tin cho bệnh nhân, nói lên sự hiện diện của toàn thể Giáo hội; b) Việc đặt tay, một cử chỉ của vị linh mục qua đó chỉ cho thấy kẻ nào là đối tượng của lời xin đức tin của Giáo hội; và c) Việc xức dầu, đó là biểu tượng của việc chữa lành. Vị linh mục cầu nguyện : "Nhờ việc xức dầu thánh này xin Chúa vì tình yêu thương xót cứu giúp con cùng với ân sủng của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa giải thoát con khỏi tội lỗi, cứu chuộc con và cho con chỗi dậy."

Phép Truyền Chức Thánh

Phép Truyền Chức Thánh là Nhiệm tích nhờ đó chức vụ Giám mục, linh mục hoặc phó tế, cùng với năng quyền và ân sủng, được phong ban. Dấu hiệu bên ngoài của phép Truyền Chức là việc đặt tay và đồng thời đọc lời nguyện của Giám mục. Cả Thánh Kinh và Thánh Truyền đều minh chứng Chúa Giêsu đã thiết lập Nhiệm tích Truyền chức.

Thêm vào dấu ấn thiêng liêng trên vị linh mục, Nhiệm tích Truyền Chức còn ban cho ngài các năng quyền của chức linh mục, gia tăng ơn thánh sủng, và tăng thêm nghị lực để ngài chu toàn sứ mạng của mình.

Phép Hôn Phối

Thiên Chúa đã thiết lập định chế hôn nhân tại vườn địa đàng, và Đức Kitô nâng nó lên hàng Nhiệm tích. Trong Nhiệm tích này, Đức Kitô nối kết hai người nam - nữ trong sự kết hợp thánh thiện và bất khả phân ly và cho họ có thể tham dự vào mầu nhiệm tình yêu giữa Đức Kitô và Giáo hội Ngài bằng việc ban các ân sủng giúp họ chu toàn trách nhiệm của họ là làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ.

Thêm vào ơn thánh sủng, phép hôn phối đem lại ân sủng đặc biệt cần thiết để trung thành với các bổn phận thuộc bậc hôn nhân. Những người đã kết hôn trông mong được sống trong tình yêu cho tới chết; họ giúp đỡ lẫn nhau sống đời sống Công giáo tốt đẹp; và dạy dỗ con cái họ về Thiên Chúa và về tình yêu đặc biệt của Người hằng quan tâm chăm sóc chúng.

Là những phần tử của Giáo hội, và những người tham dự vào các Nhiệm tích, những người Công giáo tin rằng họ đang liên kết chặt chẽ với người khác, với các linh hồn trong luyện ngục và các thánh trên thiên đàng. Trong hiến Chế Tín Lý về Giáo hội, Công Đồng Vaticanô II tuyên bố : "Cho tới khi Chúa ngự đến trong uy nghi… thì trong số các môn đệ Chúa, có những kẻ còn đang tiếp tục cuộc hành trình nơi trần thế, có những kẻ đã qua đời và đang được thanh luyện và có những người đang được vinh hiển…nhưng hết thảy chúng ta tuỳ theo cấp bậc và cách thức khác nhau, đều hiệp thông trong cùng một đức mến Chúa yêu người… vì tất cả những ai thuộc về Chúa Kitô và lãnh nhận Thánh Thần của Người, đều hợp thành một Giáo hội duy nhất và liên kết với nhau trong Người…" (các số 49, 51).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)