Cẩm Nang Công Giáo
 
 


"Tôi tin Phép tha tội"

Hòa giải với Thiên Chúa và Giáo hội

Người Công giáo tin rằng Nhiệm tích Thống hối, cũng gọi là Nhiệm tích Hòa giải, được Chúa Giêsu thiết lập khi Người ban cho các Tông đồ và những người kế vị các ngài quyền tha tội. Sau khi đã chịu phép Rửa tội, nếu lỡ có phạm tội, chúng ta có thể nhờ Nhiệm tích này để được giao hoà với Thiên Chúa và trở lại tình trạng ân sủng.

Chúa Giêsu không ngừng thúc giục các cử toạ của Người cải thiện đời sống. Giáo hội cũng tiếp tục làm như thế đối với việc rất quan trọng này. Vì tội lỗi không những ảnh hưởng trên chính chúng ta, nhưng cũng trên toàn thể Giáo hội nữa, khi chúng ta tham dự vào Nhiệm tích Thống hối là chúng ta được Hoà giải cả với Thiên Chúa và cả với toàn thể dân Thiên Chúa. Chúng ta nhận được từ nơi Thiên Chúa lòng xót thương và ơn tha thứ các tội lỗi của chúng ta. Vì lý do đó, chúng ta phải cố gắng mọi cách để hoàn toàn và trọn vẹn quay trở về với Thiên Chúa.

Nghi thức Giao hoà

Nhiệm tích Hoà giải chia làm ba tiến trình : 1) ăn năn xám hối và xưng tội; 2) đền tội; và 3) lời xá giải.

Đương nhiên, sự xám hối là quan trọng nhất, trong đó chúng ta tỏ ra đau buồn và gớm ghét tội lỗi, một mặt chúng ta thành thật dốc lòng không bao giờ tái phạm nữa.

Rồi chúng ta xưng thú, tiết lộ tội lỗi của chúng ta cho vị linh mục có thẩm quyền. Chúng ta nói ra điều mà chúng ta thực sự tin là linh hồn mình đang mắc phải hoặc điều mà lương tâm chúng ta cho thấy là xúc phạm đến tinh thần của Chúa. Khi đã có một con tim hoán cải thì chúng ta sẽ sẵn sàng thực hiện một số bổn phận hay hành động nào đó như một hình thức đền bù phạt tạvì những tội lỗi chúng ta đã phạm và đã xưng. Chúng ta phải thực sự thay đổi lối sống hoặc chữa lại những gì mà tội lỗi của chúng ta đã gây thiệt hại cho người khác.

Sau cùng, qua một dấu hiệu hữu hình mà chúng ta gọi là sự xá giải, linh mục đọc công thức tha tội trong khi đồng thời làm dấu Thánh giá trên hối nhân. Qua hành động này, Thiên Chúa tha thứ những tội đã xưng ra với vị linh mục giải tội.

Điều quan trọng phải nhớ là người Công giáo tin rằng chỉ duy mình Thiên Chúa mới tha tội. Linh mục hay vị giải tội chỉ là công cụ qua đó Thiên Chúa thi hành lòng thương xót và ơn tha thứ của Người.

Lòng xám hối đang diễn tiến

Mặc dù chúng ta cảm nghiệm Chúa Kitô trong Nhiệm tích Hoà giải, chúng ta vẫn có xu hướng trở lại với tội lỗi. Chúng ta vẫn không ngừng đang trên con đường hoán cải. Hơn nữa, có những chiều kích nhân loại của Giáo hội cần sự hoán cải. Và tiến trình hoán cải này là do sáng kiến thần linh hằng có nơi Giáo hội. Đó là lý do tại sao sự hoán cải và thống hối cũng cần thiết trong Giáo hội.

Đức Thánh Cha Phaolô VI nhắc nhở Giáo hội rằng sự ăn chay, cầu nguyện và bố thí là những biểu hiện của tiến trình hoán cải đang diễn tiến. Hơn nữa, những hoạt động và những hành vi thống hối không phải là đê hèn, mục đích của chúng là tái khẳng định sự thánh thiện và nhiệm mầu của Thiên Chúa. Đồng thời, sự xám hối nhằm đến sự giải phóng dân Thiên Chúa. Nhiệm tích Hoà giải đem lại sự tự do cho dân Thiên Chúa để họ trở nên càng ngày càng gần gũi hơn với thực tại là chính Đức Kitô trong tác vụ công khai, tức là, sống, rao truyền, và giảng dạy ơn tha tội.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)