Cẩm Nang Công Giáo
 
 


"Sự sống lại của Thân xác và sự sống đời đời"

Sự sống sung mãn sau khi chết

Ở đây chúng ta thấy tóm gọn trong một câu toàn bộ đối tượng của niềm hy vọng Kitô giáo. Nhờ sự đáp trả và cộng tác với Thánh Thần, chúng ta sống trong niềm hy vọng được tham dự vào lời hứa về sự sống sung mãn sau khi chết. Trong điều kiện đó, chúng ta sẽ tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa, mà đặc biệt phẩm tính nội tại của sự sống Thiên Chúa là vĩnh cửu.

Phúc Hưởng kiến

Theo thần học chúng ta dùng từ ngữ Phúc Hưởng kiến, có ý nói lên sự kiện chúng ta cảm nghiệm Thiên Chúa diện đối diện. Một khi điều này xảy ra chúng ta sẽ được hoàn toàn thoả mãn, tuyệt đối sung mãn, không bao giờ lại cảm thấy những thèm muốn, những thất vọng, những thiếu thốn, hoặc những lo âu nữa. Niềm vui, hạnh phúc, và sự phát triển tăng trưởng thiêng liêng của chúng ta sẽ hoàn tất trọn vẹn. Không còn có thể thêm gì vào đó được nữa. Phúc Hưởng kiến siêu vượt trên mọi khả năng của con người hoặc kinh nghiệm lịch sử.

Chúng ta đọc thấy trong sách Khải huyền : "Không có gì ô uế mà được vào đó [Thiên đàng]" (21, 27). Công Đồng Vaticanô II trong Hiến Chế Tín Lý về Giáo hội, (số 49) đã diễn tả giáo huấn Công giáo rằng những người ở trong vinh quang thiên đàng sẽ thấy chính Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi như Người hằng có.

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 22/5/1974, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói : "Bây giờ chúng ta còn đang sống trong thời gian, nhưng sẽ đến ngày chúng ta được sống mãi mãi trong Vương quốc trên trời. Đây không có nghĩa là bầu trời xanh bên trên nhưng là trạng thái hiện hữu mới phát sinh một cách tuyệt diệu và nhiệm mầu theo kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa và quyền năng của Người. Đó là một Vương Quốc trong đó chúng ta tham dự thậm chí ngay bây giờ nhờ một số những điều kiện siêu nhiên và những tặng ân như đức tin, ân sủng, và tình yêu thần linh. Chúng ta đang một phần sống dưới thế, một phần ở trên thiên đàng. Chúng ta phải biết cách sống vừa dưới thế vừa trên thiên đàng một trật.

Một Thế giới mới

Và thế giới vật chất này sẽ ra sao? Ít nhất nếu nó còn tồn tại, thì nó cũng sẽ được biến đổi tận căn. Theo Michael Schmauss: "Thiên đàng… không là gì khác hơn là một nhân loại mai này được vinh hiển trên một địa cầu hiển vinh, hoặc là một cuộc sáng tạo vinh quang" (Dogma 6, p. 273). Mọi thứ trong cuộc sáng tạo, theo cứu cánh của nó, đều làm vinh danh Đấng Sáng Tạo. "Mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng trí cũng chưa từng cảm nghiệm điều Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những kẻ yêu mến Người" (1 Cr 2, 9).

Phúc nhân

Sau cùng, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng tất cả những ai được vào thiên đàng đều được hiểu là phúc nhân chứ không chỉ có các thánh được phong.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)