dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Truyền Giáo
 
 
Một linh mục ẩn danh
 
<<<    

Trọng trách truyền giáo      

ĐGH Phaolô VI và Đại diện GM thế giới họp tại Roma thảo luận về bản tính GH là Truyền giáo. Cuộc hội thảo lịch sử này dành để nhắc lại cho toàn thể Tín hữu Công giáo về vấn đề loan truyền Phúc âm là trọng tâm đời sống Giáo Hội.

Một năm sau, 1976, Đức Phao lô VI đã ban hành Tông Thư Mục vụ lịch sử về Truyền giáo (Evangelii Nuntiandi - EN), ngày 8-12-1975,  trong đó Ngài chú tâm kêu gọi mọi phần tử của GH hãy dấn thân TG giữa thế giới, bằng  làm cho thế giới biết về tôn Danh, Giáo huấn và Đời sống, Lời hứa, Nước Trời và Mầu Nhiệm của Chúa Giêsu Nagiarét là Con Thiên Chúa và tin theo Ngài"

Trong suốt gần 30 năm qua, biết bao Hội nghị đã khai thác và tìm ra bao nhu cầu của GH qua Tông Thư này.

Ngay tại HK, bản thống kê cho biết: Còn tới 60 triệu (trong số 270 triệu dân) HK không theo đạo nào. Ngay giữa gần 70 triệu giáo dân HK hiện nay có chừng 15 triệu thanh thiếu niên, tuổi từ 15-29, đang lìa bỏ GHCG đã từ hơn 2 năm nay!... Tất cả những dữ kiện này thúc giục chúng ta chú tâm đến việc TG.

Nhưng, khi đề cập đến thể hiện công cuộc Truyền giáo, Tông Thư Truyền giáo (EN), Đức Phao lô VI nhấn mạnh:

"Người thời đại mới hôm nay mong muốn thấy gương nhân chứng hơn là nghe lý thuyết, và nếu họ có lắng nghe lý thuyết thì chỉ vì đã thấy vị giảng thuyết là nhân chứng" (Đức Phaolô VI, Loan báo Tin Mừng – Evangelii Nuntiandi - # 41)

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)