dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Truyền Giáo
 
 
Một linh mục ẩn danh
 
<<<    

Hạt giống âm thầm

Nhật ký, 1963, của vị truyền giáo VN tại họ giáo Định Môn, Giáo phận Cần thơ, Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu, đã ghi:

"Hôm nay có một gia đình xin theo Công giáo. Đó là niềm vui lớn của đời truyền giáo, nhưng vẫn phải tìm hiểu.

-Tại sao gia đình bà muốn theo Đạo Công giáo?

- Tôi thích Đạo này từ lâu lắm rồi, từ hồi còn nhỏ tôi đi nuôi mẹ tôi ỏ nhà thương Cần Thơ. Các bà phước ở đó chăm sóc cho mẹ tôi kỹ lắm. Mấy bà ấy tốt thiệt tốt.

Thế là mình đã thu hoạch một vụ mùa mà ai đó đã gieo giống từ lâu lắm rồi. Đúng như lời Chúa, "Ta đã sai các con gặt hái nơi các con chưa từng lao động vất vả" (Jn 4:38). Người vất vả gieo giống là các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng, phục vụ tại bệnh viện Cần Thơ. Họ âm thầm khiêm tốn chăm sóc, thăm viếng các bệnh nhân từ ngày này qua ngày khác. Hôm nay các nữ tu ấy có thể đã an nghỉ vĩnh viễn tại nghĩa trang nhà Hưu dưỡng Cù lao Giêng. Hoặc có thể các nữ tu ấy còn sống thì cũng đang còng lưng chống gậy lê chân trên những lối đi của nhà Hưu dưỡng. Họ đâu có biết hôm nay ở Định Môn, một linh mục đang gặt những bông lúa mà họ đã gieo từ ba thập niên về trước!  ( Lm Piô Ngô phúc Hậu, Nhật ký Truyền giáo, xb tại Alberto, Canada, năm 2000, tr.103).

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)