dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Truyền Giáo
 
 
Một linh mục ẩn danh
 
<<<    

Bà Uc-xu-la, vợ quan tri phủ Qui Nhơn 

Từ 1618, do lòng nhiệt thành ủng hộ Công giáo của bà vợ quan Tri phủ Qui Nhơn, là bà Uc-xu-la, mỗi ngày Công giáo một phát triển, nhất là sau cuộc Rửa tội của bà vào năm 1620. Tại Qui Nhơn, chính nhờ bà nhiệt thành với việc truyền giáo ban đầu, mà ông đã cho xây nhà thờ và họ giáo lập tại Nước Mặn (làng Hòa Quảng, xã Phước Quang, quận Tuy Phước) vì tại đây, hiện còn một di tích cổ gọi là "nền nhà thờ". Sau này ông I-nha-xi-ô vị đại thần, được chúa Sãi cử sang vương triều Miên quốc làm Sứ thần đầu tiên. Phu nhân của ông là con gái quan phủ Qui Nhơn. Nhiều lần bà đã có dĩp nghe cha Buzomi giảng đạo mới và đã có ý muốn xin rửa tội. Lợi dụng thời gian ông lên phủ Chúa để lãnh ý và lễ vật của Chúa Nguyễn trước khi lên đường đi sứ, bà và một số gia nhân đến xin học đạo với cha Buzomi. Được cha rửa tội với tên thánh là Ursula, bà còn lôi cuốn được cả chồng là Đại sứ cùng theo Công giáo nữa. Tuy bận bịu sửa soạn lên đường đi sứ, trong 20 đêm liền, ông tiếp tục học đạo với các cha. Ông đại sứ đã trở lại với tên thánh là Inhaxu, cùng với rất nhiều gia nhân.

Với đức tin mạnh, ông không ngại công khai xưng đức tin. Trên thuyền đi đại sứ, ông bà để ảnh Chúa Giêsu ở đàng lái, trên nóc cột buồm ông gắc Thánh giá, lưng cột ông treo danh thánh Giêsu, và ông cho khởi hành vào ngày kiêng kỵ nhất của bên lương. Thế là ông sang tới nơi bình an.

Khi ông Inhaxu, sứ giả vào triều, ông đeo một cây Thánh giá lớn trước ngực, và can đảm tuyên xưng đức tin. Khi công việc xong trở về, ông được vua Cao Mên tiễn ra cửa biển, chẳng may bị bão lớn, thuyền nhà vua bị đắm chết. Đang khi đó, ông cứ ngồi lần hạt, tin cậy Chúa Quan phòng, nên thuyền trở về Quảng Nam bình an.

(Người chứng thứ Nhất, Phạm đình Khiêm, TLVĐ 1959, tr.47).

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)