dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Truyền Giáo
 
 
Một linh mục ẩn danh
 
<<<    

Bà Gioanna, Quí phái ở Kẻ Chàm

Cha Busomi, năm 1615,  khi đến của Hàn lần đầu, có gặp một số người Việt ở Đàng Trong, do cha Aduarte rửa tội từ năm 1596. Cha Busomi dạy thêm giáo lý cho những người đó, và dạy thêm và rửa tội cho nhiều người khác, đông không biết bao nhiêu mà kể. Trong số đó có một bà tên là Gioanna, một bà quí phải ở Kẻ Chàm, được cha Busomi rửa tội năm 1615-1616, và bà đã giúp đỡ rất nhiều vào công cuộc xây cất ngôi thánh đường đầu tiên tại Quảng Nam.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)