dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Truyền Giáo
 
 
Một linh mục ẩn danh
 
<<<    

Bà Catarina, em gái của chúa Trịnh

Theo cha Đắc Lộ kể cho bà Minh Đức Vương thái phi về tình hình trở lại Công giáo tại Hà Nội, có rất nhiều người trở lại, nhiều hơn cả trong Đàng Trong nữa. Trong số đó, có bà Catarina là em gái của Chúa Trịnh, cũng theo đạo Công giáo; bà Catarina còn giúp cho chính mẹ ruột của bà tòng giáo, đồng thời còn làm cho 17 người khác trong dinh của bà tòng giáo. Chính bà mẹ của bà Catarina cũng giúp cho nhiều người khác nữa theo đạo và sống đạo tốt, tập tành các nhân đức. Thật đáng ca ngượi hai mẹ con bà Catarina.

Nhờ thế giá của hai mẹ con bà, mà chúa Trịnh cho cha Đắc Lộ một căn nhà gỗ rộng rãi, ở gần sát bên phủ của chúa Trịnh. Cha Đắc Lọ chỉ dành một phòng nhỏ để ở, còn phần lớn để làm Nhà Thờ. Đây là nhà Thờ đầu tiên tại Đàng Ngoài.

Theo cha Đắc Lộ, bà Catarina là một nữ sĩ, bà đã diễn cả nội dung Giáo lý Công giáo và Tiểu sử Chúa Kitô ra văn vần, thành thơ quốc âm. Nhờ ảnh hưởng của bà mà nhiều người, cả các sư sãi cũng xin tòng giáo. Cuối năm 1627, cha Đắc Lộ đã rửa tội được 1,200 người tại Hà Nội; rồi năm 1628 được 2,000 người; lễ Phục sinh năm 1628 đã qui tụ được 1,600 giáo dân và 500 tân tòng; và năm sau, 1629, rửa tội được 3,000 người. Làm được nhiều công việc trong thời gian kỷ lục như thế, là cũng nhờ cha Đắc Lộ thiết lập hàng Thầy giảng tại Hà Nội, giúp việc dạy giáo lý rất là hữu hiệu.

Nhưng, vì những ghen ghét của các cung phi, thê thiếp những quan chức tòng giáo, vì không được giữ lại hai vợ, gây nên. Năm 1630, chúa Trịnh cấm đạo. Biết mình không ở lâu hơn được, cha Đắc Lộ tổ chức lễ khấn cho các Thầy giảng, rồi từ giã Đàng Ngoài, tháng 5-1630. Sau đó, các thày giảng đi khắp xứ truyền giáo, rửa tội cũng trong một thời gian ngắn kỷ lục, với con số 3,340 người trong năm 1631. tính đến năm 1631, Giáo Hội Đàng Ngoài gồm có 20 nhà thờ, và đã có một vị Tử đạo đầu tiên, đó là một tín hữu (không rõ tên) rất can đảm, giúp việc trong nhà người em chúa Trịnh... Từ đó, nhờ bà Catarina và các thầy giảng, Giáo Hội vẫn lan tràn mau chóng, mặc dầu gặp nhiều ngãng trở.

(Minh Đức Vương Thái Phi do Phạm đình Khiêm, tr.72-73)

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)