dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Truyền Giáo
 
 
Một linh mục ẩn danh
 
<<<    

Thầy Sáu Adalbert, Một Tình Yêu Lớn lao dành cho các Linh hồn 

Năm 690, giữa những nhà truyền giáo từ tu viện Rathmelsgi dưới quyền thánh Willibrord điều khiển, trong công cuộc truyền giáo vùng Friesland, có thầy Sáu Adalbert Egmond. Thầy là ngưòi Northumbrian, đã theo thánh Egbert đến đảo Ireland để vâng theo lời khuyên trọn lành của Chúa. Đó là một lòng khát khao gấp đôi, một nhiệt tình lớn lao đối với các linh hồn, lòng nhiệt tình này đã khơi lên trong thầy việc tự nguyện đi truyền giáo giữa những người ngoại giáo.

Những sứ giả Phúc âm đã được Pepin Herstal giúp đỡ và che chở, và cũng nhờ sự kiện thực tế là do những người Frieslanders gây nên ít nhiều khó khăn để hiểu biết, nhưng mỗi người phải tự động thực hiện cho kết quả theo mục đích tối hậu của mình. Adalbert rất tử tế và sự nhẫn nại khiêm nhượng của Thầy đã gây nên sức cảm xúc rất mạnh trên những người được Thầy rao truyền đức tin.

Egmond là Trung tâm hoạt động truyền giáo của Thầy, thầy đã giúp phần đa số những người sống chung quanh trung tâm Truyền giáo này. Có lẽ vì quí trọng đức khiêm nhượng, mà thầy Adalbert đã tự nguyện không bước lên chức thánh Linh mục. Do đó, thánh Willibrord đã nói là sẽ chỉ định Thầy làm Thầy Tổng chức Sáu coi sóc Utrecht,  nhưng một thầy Tổng chức Sáu trong thời ấy cũng chỉ là Thầy Sáu Trưởng, và thánh Willibord  biết rõ điều ngài ước mong cho Thầy được vững mạnh trong quyền uy của vị truyền giáo.

Người sau Thầy không đọc được tài liệu nào nói về ngày Thầy qua đời. Mộ Thầy được thấy tại đất thánh hành hương và nhiều bảng ghi cảm ơn về những phép lạ do Thầy bầu cử. Ở thế kỷ 10, Duke Theodoric đã xây tại Egmond một tu viện thánh Benedictô Solesnes để tái lập đời sống tu viện tại Egmond.           

(Trích dịch từ Butler's Life of the Saints, Vol II, 1981, tr.641-642). 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)