dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Truyền Giáo
 
 
Một linh mục ẩn danh
 
<<<    

6602 Tín hữu Tù đày và Tử Đạo 

Vào thế kỷ thứ 9, một trong những dòng họ thuộc Tô cách Lan, là dòng họ Danes đã sát hại thánh Andrian và sát hại những người theo thánh nhân, họ là những người giúp việc truyền giáo tại Fifeshire, họ sống tạm trú trong tu viện tại Đảo tháng Năm vùng FirthForth. Tiểu sử sơ khai của các vị thánh này không chính xác lắm.

Theo Aberdeen Breviary, thánh Adrian thuộc hoàng tộc và sinh ở Pannonia tại Hung gia lợi, và cũng tại đây, ngài được thu phong Giám Mục. Được thiêu đốt bằng lửa nhiệt tâm truyền giáo, đức cha trở về Tô Cách Lan cùng với Clodion, Gaius, Stolbrand, Monan và 6602 người khác cùng về đó - tất cả đều cùng chết với Đức cha -  Như một Giám mục truyền giáo, ngài tới không phải để cho người ta biết ngài nhưng để hiệp công xây dựng với tư cách là giám mục, như công lao là Tổng Giám mục của thánh Anrê.

Môt số sử gia tân thời đã tìm hiểu về thánh Andrian và thánh Odhran, Ái Nhĩ lan, và được chỉ định đi theo Boece, vị đã từng nói các thánh tử đạo là những ngưòi Anh và Tô cách Lan. Những người Anh có thể là những môn đệ tốt của thánh Acca, vị thánh đã trông thấy một giám mục giữa những người Picts, trên đường ngài đi từ Northumberland; còn đối với người Ái nhĩ lan, họ là những người theo thánh Andrian và các vị theo thánh nhân. Các vị này đã bị Danish buộc phải rời khỏi Ái Nhĩ Lan đày đến Firth Picts.

Fordun đã kê khai cả 100 vị tử đạo; trong cuộc bách hại có tới 875 tín hữu Tô cách Lan và Danes, một số  trong họ bị tòa án kết án tử. Trong sách Kinh Nguyện Aberdeen, in năm 1509, các vị tử đạo này cũng được nhắc nhớ tới qua 9 bài đọc. Và nghi lễ cử hành Wyntoun cầu cho kẻ chết cũng có một bài sử viết theo thể thơ cũ:

Chính Tuần Thánh, Thứ Năm xưa,
Adrian tử đạo ban trưa tháng này
Cùng nhiều bạn hữu tù đày,
Hàng ngàn tử đạo nơi đây phúc đầy.

(Butler's Lives of the Saints - Vol.I. Tr. 480) 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)