dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Truyền Giáo
 
 
Một linh mục ẩn danh
 
<<<    

Của Lễ 32 tuổi với 5 năm Linh mục Truyền Giáo 

William Patenson (1960 -1592) sinh tại Durham, được giáo dục và đào tạo nên Linh mục tại Rheims. Thụ phong Linh mục năm 1587. Sau đó 15 tháng,  cha được sai sang miền truyền giáo Anh quốc. Trước tiên cha coi mục vụ miền cực tây thôn quê. Sau đó cha được bài sai sang Luân đôn. Sau 3 năm hoạt động truyền giáo tại đây, cha bị bắt ngay trước Giáng Sinh năm 1591. Cha đã dâng Lễ tại một nhà ở vùng Clerkenwell, rất nhanh sau đó bị lộ, cha và một linh mục khác bị theo dõi và bị lộ. May là linh mục kia, cha Young,  chạy trốn thoát, và họ chỉ bắt được cha Patenson. Vì là linh mục truyền giáo và dạy chủng viện nên ngay sau khi bị bắt, cha đã bị kết án luôn tại Old Bailey. Trong bản án của ngài có ghi hai sự kiện do lòng nhiệt thành yêu thuơng người của ngài trong thời gian tù ngắn: Theo một trong những tù nhân giam chung với ngài, ngài đã dùng thời giờ ban đêm trong phòng giúp cho 7 người chung án với cha, và ngài đã giúp cho 6 người thống hối ăn năn và trở về với Giáo Hội Công giáo, do đó, tất cả đã công khai tuyên xưng Đức Tin Công giáo. Sau cùng cha William Patenson bị xử tại Tyburn một cách dữ dằn và dã man mà không một ai có thể làm nhẹ bớt cực hình này, Cha được lãnh nhận cành lá Tử Đạo ngày 22-01-1592. Như vậy cha William Patenson là một Linh mục trẻ, mới thụ phong Linh mục được 5 năm với tuổi hưởng dương 32 tuổi! Cha thật là một của lễ tươi trẻ đầy nhựa sống đẹp lòng Chúa trong tuổi thanh xuân.

Đức Phaolô VI nhận xét, "Trong Giáo Hội,chứng tá một đời sống đích thực Kitô hữu đã được tận hiến cho Thiên Chúa trong một sự liên kết bền chặt và đồng thời được hiến cho tha nhân với một nhiệt thành cao độ, là phương tiện đệ nhất để Phúc âm hoá" (Evangelii Nuntiandi, n.41)         

(Cf.MMP., tr.185-186; P llen's Acts of English Martyrs; Cf.Catholic Record Society's Publications, Vol V- Cf.  Butler's Lives of the Saints Vol I. tr.149-150). 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)