dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Truyền Giáo
 
 
Một linh mục ẩn danh
 
<<<    

"Phải vâng lời Thiên Chúa trước" 

John Nelson là con của Ngài N. Nelson thuộc dòng Skelton tại Yrkshire. Mãi tới tuổi 40 Nelson mới học đại học Douay với ước mong có thể phục vụ quê hương. Nhưng đi học xong ở đây Nelson tiếp tục học chương trình Linh mục, và thầy thụ phong Lm năm 1576. Ngay sau đó, cha gia nhập Dòng Tên, và  cha được sai sang cánh đồng truyền giáo Anh quốc. Cha xin được ỏ Luân đôn để giúp những người hoài nghi đức tin công giáo và những người sống trong lao tù. Cha bị tố cáo và bị kết án, vì đã từ chối Sắc lệnh tối cao của Nữ hoàng về tôn giáo. Cha Nelson giam vào cũi giải từ Newgate về Tyburn, tại đây cha bị án tử, chặt đầu và phanh thây. Giáo hội phong chân phước cho Cha, và tôn kính ngài vào ngày mông 3 tháng Hai hằng năm.

Các thánh không chịu quá khóa, không chịu bỏ Thiên Chúa để nghe theo vua chúa quan quyền ép thờ bụt thần. Họ không vâng lệnh vua chúa quan quyền, vì "họ phải vâng lời Thiên Chúa trước".

(Cf. MMP., tr.7-11; Camm's LEM., Vo l II, tr.223-233 - Cf. Butler's Lives of the Saints, Vol.I, tr.245).   

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)