dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Truyền Giáo
 
 
Một linh mục ẩn danh
 
<<<    

Chỉ vâng lời Thiên Chúa hơn vâng theo người đời 

Thomas Plumtree sinh tại Lincolnshire. Năm 1546, tốt nghiệp đại học tại đại học Corpus Christi, Oxford, Anh quốc. Thomas trở thành Linh Mục tại Stubton, nhưng ông đã bị mất chức, cuộc sống ông bị biến đổi vì lý do tôn giáo dưới thời nữ hoàng Elizabeth. Địa hạt sinh hoạt sau này của cha là Hiệu trưởng một trường tại Lincoln, cha cũng phải lìa bỏ vì lý do tôn giáo. Cha trở nên Tuyên úy trưởng những nhóm nổi dậy trong công cuộc khởi nghĩa của Hai Bá Tước (Two Earls), và trong một Khúc Ba-lat cổ, ông đã tả như "Nhà Giảng thuyết của những nhà cách mạng".

Sau cuộc cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Durham, ngày 4-12-1569, khi không thể  nắm vững việc nổi dậy, và khắp vùng bắc đặt dưới tình thương của các nhóm thuộc Nữ Hoàng, Plumtree đã cố gắng, hiệp lực với tha nhân, để trốn thoát, nhưng tất cả bị bắt và bị bắt giải trở lại Nhà giam Durham. Đặc biệt Thomas bị biệt giam và phạt nặng cũng như bị kết án tử hình.

Cột treo cổ dành cho Thomas đã dựng ngay tại nơi công cộng, và khi giải cha tới chỗ đó để cha dâng mạng sống của cha như một trả giá thay cho những người bỏ đạo, nhưng đáp lại cha đã "không ước muốn còn được tiếp tục sống nơi trần gian nữa, nhưng thời gian ngay lúc này có ý nghĩa là chết cho Thiên Chúa." Cha Thomas Plumtree đã can đảm lãnh cái chết, và sau 10 ngày, xác của cha đã được chôn cất ngay 14 tháng Giêng. Lễ kính cha thánh Thomas Plumtree hằng năm tại giáo phận Hexham và Newcastle

"Họ phải làm chứng về Chúa của họ bằng đời sống Phúc Âm đích thực, đầy kiên nhẫn, đại lượng, nhân hậu, yêu mến chân thành, và nếu cần, họ sẽ đổ máu ra..." (AG 24).

(Cf. Camm, LEM., Vol. II, tr.11-186; Cf. Butler's Lives of the Saints, tr.253). 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)