dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Truyền Giáo
 
 
Một linh mục ẩn danh
 
<<<    

Bà cụ Nguyễn thị Anh, Công giáo, nhà ở miền Cà Mâu, theo gia đình ông bà Nguyễn văn Còn lên vùng Tam Hải, Tam phú Thủ Đức... Anh chị thuộc Đạo Binh Đức Mẹ, giáo xứ Tam Hải, lui tới giúp đỡ cụ, và ngỏ ý xin bà cụ trở về với Chúa. Ban đầu bà bằng lòng, rồi học giáo lý lại. Nhưng xem ra bà không mấy muốn sống đạo lại. Nên sau chừng một năm rưỡi, bà vẫn lừng chừng. Rồi có dịp bà đổi chỗ ở đi xa khỏi vùng giáo xứ Tam Hải.

Nhưng khi tới chỗ ở mới một thời gian, người chủ đất đã đòi lại, nên bà lại phải trở lại giáo xứ Tam Hải. Anh chị Đạo Binh lại lui tới, lại nhắc lại lời bà hứa trở lại với Chúa... Vả nữa vì nay bà cụ đã trọng tuổi, cần thiết phải trở lại sống Đạo tử tế trước thời gian Chúa gọi về đời sau. Dầu vậy, bà cũng vẫn bị quỉ ma ghì giữ...

Rồi một buổi chiều nọ, bà cụ lâm bệnh nặng. Người nhà chạy tới bá cáo tình trạng bệnh nguy kịch của bà cụ. Cha xứ sắp phải dâng Thánh Lễ cho giáo xứ, nên đã bảo mấy anh chị Đạo Binh cấp tốc đến, giúp bà ôn vắn tắt lại những điều phải tin... Rồi sau lễ cha mới tới ban các phép bí tích cuối cùng cho bà cu. Chỉ ít phút ngay sau đó, bà cụ đã tắt thở trong ơn nghĩa Chúa, sau 40 năm bỏ Chúa! Cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa!

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)