dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Gương Truyền Giáo
 
 
Một linh mục ẩn danh
 
<<<    

Tin Tưởng Hay Thất Vọng

Trong một lần nói chuyện, Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen chỉ vào thánh giá ngài đang đeo trên ngực rồi nói:  "Thánh giá bạc mà tôi đang đeo đây, tôi đeo để đền tạ."  Khi hỏi lý do, ngài trả lời:  "Một hôm tôi vào thăm một người bạn gốc Do thái bán đồ nữ trang ở Nữu Ước.  Ông nói với tôi:  'Tôi có một ít thánh giá bạc cho Đức Cha,' và ông trao cho tôi một bao đựng khoảng hơn một trăm thánh giá.  Tôi hỏi:  'Ông kiếm được ở đâu vậy?'  Ông trả lời:  'Từ các nữ tu, họ mang đến và nói với tôi:  'Chúng tôi không còn đeo tượng thánh giá nữa, vì chính những tượng này đã làm ngăn cách, chia rẽ chúng tôi với thế giới hôm nay.  Ông trả cho chúng tôi bao nhiêu tiền với số bạc này.'  Tôi cân và thấy chúng nặng khoảng 30 miếng bạc.'  Rồi ông nói với tôi:  'Tôi nghĩ rằng tượng thánh giá đã là một cái gì biểu hiệu quí giá đối với các Kitô hữu.  Phải chăng có gì không ổn, có gì trục trặc với tôn giáo của Đức cha?'" (Through the Year With Fulton Sheen, trang 41-42)

Người ta bán tượng thánh giá và cho rằng thánh giá là căn cớ làm cho họ xa lạ với thế giới hôm nay.  Giuđa đã bán Chúa và nộp Chúa bằng cái hôn của mình để lấy 30 đồng bạc.  Ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, người ta đã đang bán Chúa với những giá cả khác nhau, và với những lý do khác nhau.

Ngày hôm xưa Phêrô chối Chúa qua những lời chất vấn của các đầy tớ gái.  Ngày hôm qua một số người đã chối đạo trước những hạch sách đe dọa của quan quyền, và ngày hôm nay với những lý do này hay lý lẽ nọ cũng đã khiến cho có những người chối Đức Kitô, không dám nhận mình là Kitô hữu.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)