dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kiếp Phù Du
 
<<<
Diễm Lan
 
     
 

Hãy nghĩ cho thật sâu
Thân phận ta về đâu
Phù du một kiếp sống
Bọt nước giữa mưa sầu

Trăm năm kiếp con người
Đôi lúc như hoa tươi
Có khi như lá rụng
Đang khóc bỗng nhiên cười

Kiếp sống sao phù du
Thân phận tên tử tù
Nay còn mai lại mất
Đời là chuỗi thực hư

Hãy nhìn đoá hoa kia
Nay nở mai xa lìa
Đi về với cát bụi
Tụ họp rồi lại chia

Còn mang được những gì
Khi đời cụt lối đi
Lúc về với cát bụi
Khổ đau giờ từ ly

Cùng đích ta là gì ?
Đời sống là cái chi ?
Có ai mà sống mãi
Hãy nghĩ lúc chết đi

Quyền lực với tinh khôn
Đời sống thật bồn chồn
Nhưng đến khi Chúa gọi
Nằm yên dưới cuối thôn

Đời nào có biết chi
Khi ta đã chết đi
Còn ai thương ai nhớ
Họ nghĩ đến làm gì ?!

Xin hãy lo lập công
Đừng có ngóng và trông
Vào ông kia bà nọ
Đời là con số không !
.....
ĐỜI LÀ CON SỐ KHÔNG

     
<tiểu mục

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)