dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Mùa Chay Thánh
 
 
Diễm Lan
 
<<<    

Hãy Nhớ Mình Là Tro Bụi

Lễ Tro là lễ mở đầu mùa chay thánh, mà tư tưởng chính trong lễ tro, được Giáo Hội nêu ra trong câu Thánh Kinh: Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro (Gen 3:19). Câu Thánh Kinh nêu trên có hai phần:

Phần một: Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi.

Phần hai: Và sẽ trở về bụi tro.

Hầu hết chúng ta chỉ khai triển phần thứ hai của câu Thánh Kinh trên là ta sẽ trở về bụi tro, ta sẽ chết, mà quên đi một phần rất quan trọng, cần thiết và giúp chúng ta gặt hái được thành quả rất phong phú trong mùa chay là : Hãy nhớ mình là tro bụi.

Vậy tro bụi là gì ?

Tro bụi là phần còn lại của một vật thể sau khi đã bị huỷ hoại. Như một bông hoa thật đẹp mà bị đốt đi thì cái phần còn lại sau khi đốt đó ta gọi là tro, là bụi. Một hoa khôi hoàn vũ mà chết đi, hay bị đốt đi thì cái tàn dư còn lại ta gọi là tro, là bụi. một ông vua, bà chúa mà ta đốt đi, thì cái còn lại là tro, là bụi ... Linh hồn chúng ta cũng mỹ lệ, huy hoàng sau khi chúng ta chịu phép Thánh Tẩy, nhưng chúng ta phạm tội, chúng ta đốt cháy linh hồn chúng ta, thì phần còn lại là tro là bụi, là vật phế thải, là cái sẽ bị luận phạt!

Gốc gác của chúng ta là gì?

Chúng ta đã được dựng lên từ đất bụi.

Khi dựng vợ gả chồng thì cha ông đã dậy chúng ta:

Lấy vợ xem tông
Lấy chồng xem giống

Tông giống của chúng ta là tro, là bụi. Nguyên tổ của chúng ta đã được Thên Chúa dựng nên bằng đất cát đó.

Vậy tại sao nhận biết mình là tro, là bụi lại rất quan yếu cho chúng ta trong mùa chay thánh này?

Vì ơn Chúa chỉ thấm nhuần và triển nở trong các tâm hồn khiêm hạ. Ơn của Chúa như nước trong đại dương, nước thì nhiều vô số kể, nhưng nếu chúng ta không có vật trũng xuống như cái bình, cái vò, thì làm sao ta chứa được nước?!. Nước chỉ chảy và chỗ nào thấp, chỗ nào càng sâu, càng thấp, càng chứa được nhiều nước. Chúng ta càng khiêm hạ, chúng ta càng chứa được nhiều ơn của Chúa, hay chúng ta càng nên Thánh.

Chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ, Mẹ của khiêm hạ:

Khi Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, vì vừa nghe Thiên Thần nói: Khính chào bà đầy ơn phúc, Thiên chúa ở cùng trinh nữ. Vừa nghe thấy có người khen mình, đụng vào lòng khiêm hạ của Mẹ nên đã làm Mẹ bối rối. khi Thiên thần báo là ngài sẽ là Mẹ của Con Đấng Tối Cao, triều đại con của mình sẽ vô cùng tận, thì chạm đến lòng khiêm hạ của Đức Mẹ, nên Đức Mẹ tìm cách chối:

Việc đó xẩy ra thế nào được, vì việc phu thê tôi không nghĩ đến!

Nhất là khi nhận chịu điều xin của Thiên Thần, thì Đức Mẹ đã nói một câu mà không ai trong chúng ta nói khi được người ta yêu cầu cho làm một việc gì như:

Anh làm giúp tôi cái này nhé.
Thì thường chúng ta chỉ trả lời là ừ hay không.

Con làm cái này cho mẹ nhé.
Dạ .

Nhưng Đức Mẹ thì khác:

Này tôi là tôi tá của Chúa, tôi xin vâng như lời của Ngài truyền (xin đọc Luc 1:26-37). Đức Mẹ không chỉ trả lời là:

Vâng, con chịu .. mà là:

Con là tỳ nữ của Chúa, con Xin Vâng

Câu đối đáp từ đáy lòng của một người rất mực khiêm hạ mà trong chúng ta không có một ai khiêm hạ như vậy! và vì đó mà ơn của Chúa đã làm được những việc trọng đại nơi Đức Mẹ.

Trong mùa Chay Thánh này, nếu chúng ta muốn được nhiều ơn của Chúa, thì chúng ta phải thật khiêm hạ, chúng ta phải biết mình là tro là bụi, là kẻ có tội. Chúng ta càng khiêm hạ bao nhiêu, thì chúng ta càng được ơn của Chúa bấy nhiêu. Chúng ta mà khiêm hạ như Đức Mẹ, thì chúng ta cũng được nhiều ơn của Chúa như Đức Mẹ

Nếu chúng ta khiêm hạ thì gia đình chúng ta sẽ được ơn của Chúa, Gia đình chúng ta sẽ có phúc, chúng ta mà khiêm hạ thì chúng ta sẽ có phúc, càng khiêm hạ bao nhiêu, càng có phúc bấy nhiêu.

Mùa Chay thánh này, chúng ta hãy luôn tâm niệm: chúng ta là tro, là bụi, chúng ta hèn mạt, chúng ta gai chướng, chúng ta tội lỗi, chúng ta là vật bỏ, là vật phế thải, chúng ta làm đau lòng người khác, chúng ta đáng Chúa đánh đòn, giáng những tai ương khốn khó cho chúng ta, chúng ta có tội ...

Và ơn Chúa sẽ tràn ngập trong chúng ta.

 

<tiểu mục

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)