dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Sứ Điệp Mùa Chay 2005
 
 
ĐGH Gioan Phaolô II
 
<<<    

Anh chị em thân mến !

1. Mỗi năm, Mùa Chay được đặt trước chúng ta như là một thuận lợi tốt đẹp cho việc tăng cường cầu nguyện và sám hối, bằng cách mở tâm hồn ra sẵn sàng chào đón ý muốn của Chúa. Trong Mùa Chay, một cuộc hành trình thiêng liêng được phác họa cho chúng ta hầu chuẩn bị chúng ta sống lại Mầu Nhiệm cao cả về sự Chết và Sống Lại của Chúa Kitô. Điều này được thể hiện trước hết bằng sự nghe Lời Chúa sốt sắng hơn, và bằng việc thực hiện sự hảm mình cách quãng đại hơn, nhờ đó mới có thể giúp ích lớn cho những người túng thiếu.

Anh chị em thân mến, năm nay tôi muốn anh chị em lưu tâm đến một chủ đề đúng là hiện tại, được minh họa bởi câu sau đây trong sách Đệ-Nhị-Luật: "Yêu mến Thiên Chúa có nghĩa là sự sống cho anh em, và là sự sống lâu.. . " (30:20). Đó là những lời ông Môisen nói với dân chúng, kêu mời họ tuân giữ Giao Ước với Yaweh trong xứ Moab, "để anh em và con cháu anh em được sống, nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người" (30: 19-20). Sự trung thành với Giáo Ước thần linh này là một bảo đảm tương lai của Israel: "vì như thế anh em sẽ được ở lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh em, là ông Abraham, ông Isaac và ông Giacop, rằng Ngươi sẽ ban cho các ngài "(30:20). Theo sự am hiểu Kinh Thánh, sống tới tuổi già là một dấu chỉ lòng nhân hậu của Đấng Tối Cao. Do đó, tuổi thọ xem ra là một ân huệ thần linh đặc biệt.

Chính trên chủ đề này mà tôi muốn xin anh chị em suy tư trong Mùa Chay này, ngõ hầu đào sâu sự hiểu biết về vai trò mà những người già được kêu gọi thực thi trong xã hội và trong Giáo Hội, và như vậy chuẩn bị tâm hồn anh chị em cho sự tiếp đón đầy yêu thương sẽ luôn luôn dành cho họ. Nhờ sự đóng góp của khoa học và y khoa, nguời ta thấy trong xã hội ngày nay một sự kéo dài thời gian sống của con người và sự gia tăng tiếp theo trong con số người già. Điều này đòi hỏi sự chú ý cách riêng tới thế giới của tuổi gọi là già, hầu giúp các thành phần tuổi già sống tiềm lực đầy đủ của mình bằng cách đặt họ trong sự phục vụ của toàn thể cộng đồng. Sự chăm sóc người già, hơn hết khi họ gặp những thời buổi khó khăn, phải là một quan tâm lớn đối với mọi tín hữu, cách riêng trong những cộng đồng giáo hội thuộc những xã hội phương Tây là nơi vấn đề còn hiện hữu cách cá biệt.

2. Sự sống con người là một ân huệ quí báu phải được yêu và bảo vệ trong mỗi giai đoạn của nó. Điều răn "Các người chớ giết người!" luôn luôn đòi hỏi phải tôn trọng và thăng tiến sự sống con người, từ lúc bắt đầu cho tới lúc chấm dứt tự nhiên. Đó là một điều răn áp dụng ngay trong sự hiện hữu của bịnh hoạn và khi sự suy yếu thể lý giảm đi khả năng tự lực của con người. Nếu tuổi già, với những điều kiện không thể tránh được của nó, được chấp nhận cách bình thản trong ánh sáng đức tin, thì nó có thể trở thành một thuận lợi vô giá để hiểu hơn Mầu nhiệm Thập giá ban cho sự sống con người đầy đủ ý nghĩa.

Những người già cần được hiểu và được giúp trong viễn ảnh này. Ở đây, tôi muốn bày tỏ sự cảm kích của tôi đối với những người hiến mình hoàn thành những nhu cầu này, và tôi cũng kêu gọi những người thiện chí khác lợi dụng Mùa Chay để thực hiện sự đóng góp cá nhân mình. Điều này sẽ cho phép nhiều người già không nghĩ về mình như một gánh nặng cho cộng đồng, và thỉnh thoảng cho cả gia đình mình, khi sống trong môt hoàn cảnh đơn độc dẫn tới cơn cám dỗ tự biệt lập hay ngã lòng.

Điều cần thiết là làm dấy lên ý thức trong dư luận quần chúng, là những người già biểu hiện lên một nguồn lợi đáng giá trong bất cứ trường hợp nào. Vì lẽ này, sự nâng đỡ kinh tế và những sáng kiến luật pháp, cho phép họ không bị loại trừ khỏi đời sống xã hội nhưng phải được tăng cường. Thật vậy, trong thập niên qua, xã hội đã trở nên chú ý hơn dến những nhu cầu của họ, và y khoa đã phát triển những sự chăm sóc giảm đau, những sự chăm sóc này, cùng với một phương pháp nguyên vẹn đối với người bịnh, đặc biệt có lợi cho những người bịnh lâu ngày.

3. Số lượng lớn của giờ rãnh rỗi trong giai đoạn sống này, cống hiến cho người già sự thuận tiện đối mặt đến những vấn đề chính yếu mà có lẽ đã bị bỏ qua trước đây, vìnhững quan tâm có tính thúc ép hay được coi như môt ưu tiên cần phải duy trì. Kiến thức cho mục đích cuối cùng đã gần kề dẫn đưa những người già tập trung vào điều thiết yếu, coi trọng những điều mà những năm qua không phá hủy.

Chính vì điều kiện này, người già có thể thực hiện vai trò của mình trong xã hội. Nếu thật con người sống trên di sản của những người đi trước, và tương lai con người tùy thuộc dứt khoát về cách thức những giá trị văn hoá của dân tộc mình được truyền sang cho họ, bấy giờ sự khôn ngoan và kinh nghiệm của người già có thể soi sáng đường đi của họ trên đường tiến triển tới một hình thức văn minh đầy đủ hơn nữa.

Quan trọng là dường nào cho việc tái khám phá sự tăng giá trị hỗ tương này giữa những thế hệ khác nhau! Mùa Chay, với sự sự kêu gọi mãnh liệt của nó phải cải thiện và liên đới, dẫn chúng ta tập trung vào những chủ đề quan trọng này liên quan đến mỗi người trong năm nay. Điều gì sẽ xảy ra nếu Dân Chúa nhượng bộ một thứ tâm lý hiện tại xem những người này, tức là những anh và chị em chúng ta, dường như vô dụng nhất, khi họ bị giảm sút trong những khả năng của họ vì những khó khăn tuổi đời hay bịnh hoạn? Ngược lại, cộng đồng sẽ thay đổi khác đi là dường nào, nếu bắt đầu từ gia đình, cộng đồng ra sức cởi mở và tiếp nhận đối với họ.

4. Anh chị em thân mến, trong mùa Chay, được Lời Chúa trợ giúp, chúng ta hãy suy tư về sự điều quan trọng là dường nào nếu mỗi cộng đồng đồng hành với sự hiểu biết thương yêu những người cao niên. Hơn nữa, người ta phải có thói quen suy nghĩ cách tin tưởng vế mầu nhiệm sự chết, ngõ hầu sự gặp gỡ quyết định với Chúa xảy ra trong một bàu khí bình an nội tâm, trong sự ý thức rằng Chúa là "Đấng dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con" (x. Tv 139: 13b) và muốn chúng ta nên hình ảnh của Người và giống Người" (x. St 1: 26) sẽ đón tiếp chúng ta.

Đức Maria, người hướng dẫn chúng ta trong hành trình Mùa chay, dẫn đưa tất cả những người tin, đặc biệt đến những người gìa, tới môt sự hiểu biết sâu xa hơn về Chúa Kitô chết và phục sinh, Người là lẽ sống cuối cùng của chúng ta. Xin Mẹ, người tôi tớ trung tín của Con thần linh của Mẹ, cùng với thánh Anna và Gioakim, cầu bàu cho mỗi ngươi chúng ta "bây giờ và trong giờ lâm tử."

Tôi xin chúc lành cho tất cả mọi người

Từ Điện Vatican, 8 Tháng Chín 2004

JOHN PAUL II

Đức Ông Nguyễn Quang Sách

 

<tiểu mục

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)