Kỷ niệm Ngọc khánh và Kim Khánh khấn dòng

60 năm khấn dòng:

Phạm Minh Vận, CRM

Đỗ Thái Hòa, CRM

50 năm Khấn dòng:

Nguyễn Quang Thiều, CRM +Nguyễn Mạnh Thư, CRM

Cao Xuân Cảnh, CRM + Nguyễn Châu Diên, CRM

Đinh Viết Luận, CRM + Đỗ Cao Tùng, CRM

Nguyễn Đức Thuần, CRM + Vũ Đình Huyến, CRM

Phạm Xuân Bỉnh, CRM + Lê Minh Lãm, CRM

Vũ Hữu Mục, CRM + Ngô Hoàng Khôi, CRM

Đỗ Quang Chinh, CRM

Tại Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

Chúa nhật 4 tháng 6 năm 2017

 

Công trường hòa bình

cám em đi để bảo tồn dòng..

đền thánh khiết tâm mẹ

đoàn linh mục..

cha chủ tế..

đọc phúc âm

dâng lời cầu nguyện

tuyên lại lời khấn

con là...

thuộc dòng..

hát kinh tạ ơn cuối lễ

mừng là mừng...

anh em chung...

các linh mục và anh em