CHÚC MỪNG TÂN LINH MỤC

Tỉnh Dòng MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

ĐỒNG CÔNG HOA KỲ hân hoan mừng 2 Tân Linh Mục:

- LM TÔMA ĐỨC HỌC, CRM

- LM PHANXICÔ THUẬN TỰ, CRM

Vừa lãnh nhận tân chức Linh Mục do Đức Cha Edward Rice,

Giám Mục Giáo Phận Springfield-Cape Giradeau

truyền chức thứ Bảy 10 tháng 6 - 2017 tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ,

Carthage, Missouri.

CHÚC MỪNG HAI CHA MỚI.

CẦU CHÚC HAI CHA THÁNH THIỆN HĂNG SAY LÀM VƯỜN NHO CHÚA.

***

linh mục đoàn

khảo hạch

Giám Mục Rice

bài đọc I

"có mặt"

hát kinh cầu các thánh

lễ đặt tay

Thầy Thuận Tự

các linh mục đặt tay

cha giám tỉnh

lời nguyện phong chức

mặc áo

mặc áo

mặc áo

xức dầu đôi tay

hãy nhận lấy chén bánh..

hãy nhận

Chúc bình an

chúc bình an

chúc bình an..

anh em linh mục cùng dòng

thánh lễ

linh mục đoàn

anh em tỉnh dòng ...

tiệc mừng

tiệc mừng

bánh -rượu mừng

champain

hình chung

anh em chung...