Tháng 1/2007
 
 


241 Mày đâu phải kẻ thù tao

- Thiếu nhi/bác ái/Nếu ai tát má này

Sau khi nghe bài Phúc âm trong lễ chiều: "Ai tát má này hãy đưa cả má kia chp nó tát", Tèo ra cuối nhà thờ thử liền. Hắn tát Tí nảy lửa. Bị tát bất ngờ, Tí phản công mãnh liệt. Hai đứa đánh nhau chảy máu mũi.

- Tại sao mày dám tát tao?

- Tao nghe bài Phúc âm ai tát má này...tao thử coi mày có thực hiện BPÂ không, nhưng mày đã chống cự tao.?

- Nhưng mày đâu phải kẻ thù tao, mày là bạn tao mà, tao đánh lại thì đâu có phản lại Phúc âm! Mày đánh tao tao phải đánh lại chứ.

Yêu Kẻ thù

Ông mục sư, một hôm thấy ông Say là tín đồ của xứ ông đang  lè nhè. Mục sư nói:

- Này ông Say, ông phải coi wishky là kẻ thù của ông mới được. Lúc nào ông cũng thích nó, nó sẽ làm cho ông chẳng ra gì: làm cho ông nghèo, làm cho ông lẫn lộn, là cho ông chửi và đánh cả vợ con.

- Thưa mục sư, Chúa không nói là phải yêu thương kẻ thù sao? tôi mới nghe trong bài Phúc âm mà., vì thế tôi yêu rượu wisky lắm, nó là kẻ thù tôi.

- Mục sư đáp ngay: Chúa bảo ông yêu kẻ thù, tôi cũng nhắc lại như vậy, nhưng tôi có bảo ông nuốt nó đâu.

242 Lỡ rồi còn đâu
- CN 26 TN/C Lc 16,1-13/Tiền bạc

Người ta kể: Có cha xứ đang bận rộn dọn bài giảng cho Chúa nhật tới. Bỗng nghe có tiếng chuông cửa reo. Hãm mình đứng lên ra mở cửa. Chán quá, cha gặp một bà lão. Cha xứ nghĩ bụng: chắc bà này lại xin tiền bạc gì đây. Cha xứ nhanh trí chỉ cho bà qua nhà các sơ bên cạnh để các sơ giải quyết cho bà.

Mấy hôm sau các sơ kể lại chuyện: có một bà lão già mới đây tặng cả gia tài của bà cho nhà dòng đáng giá cả triệu bạc.

Cha xứ thở dài, gãi đầu, tự phàn nàn: lỡ rồi còn đâu.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)