dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Huấn Viện, Tu Xá, Giáo Xứ & Cộng Đoàn
 
  Update : March 16, 2016  
<<<    


Giáo Xứ Ðức Mẹ Việt Nam

2001 N. Grand St.
Amarillo, TX 79107
Phone & Fax: (806) 383 - 0467
Rectory: (806) 383 - 8669

Rev. Huyen Vu, CMC

_______________

Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

website: http://www.cttdvn.com

801 E. Mayfield Rd.,
Arlington, TX 76014
Phone: (817) 466-0800
Fax: (817) 472-8681

Rev. Vinh Vu, CMC
Rev. Minh Nghiem, CMC
Rev. Hy Chau, CMC

___________________

Tu Viện Thánh Gia

4057 Rendon Road
Fort Worth, TX 76140

Phone: & Fax: (817) 953-3563
Rev. Hải Dương. CMC & Cao Tùng, CMC

_______________________

Cộng Đoàn Birmingham, AL

Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang .
5224 N. First Ave
Birmingham, AL 35232
Ph. 205-599-2124 Fax: (205) 595 - 3020
Rev. Tuấn Nhã, CMC

_______________________________

Cộng Đoàn Boston, MA

601 Broadway
Chelsea, MA 02150
Phone: (617) 889-2774
Fax: (617) 889-2854

Rev. Trần Ban, CMC

_______________________

Tu Xá Mẹ Dâng Mình
Conception Seminary & Abby

Fr. Cao, CMC & CMC Brothers
P.O. Box 23

Conception, MO 64433
Phone & Fax: (660) 944 - 2304

_______________________

Ðền Thánh Mẹ Dâng Con
(http://www.medangcon.net)

Shrine: 1775 S. Main St.
Corona, CA 92882
Phone & Fax: (951) 737 - 4125

Rectory: 149 E. Rancho Rd.
Corona, CA 92879 - 2736
Phone: (951) 340 - 9880

Email: corona@dongcong.net  

Rev. Huy Châu, CMC
Rev. Tiến Đạt, CMC
Rev. Linh Sáng, CMC

____________________________

Giáo Xứ Nữ Vương Tử Ðạo VN
(http://www.giaoxudenver.org)

4655 Harlan St.
Wheat Ridge, CO 80033
Phone: (303) 431 - 0382 
Fax: (303) 431 - 1876

Email: bantingiaoxu@gmail.com

Rev. Phạm Độ, CMC
Rev. Tân Văn, CMC

________________________

Tu Viện Thánh Gia

4057 Rendon Road
Fort Worth, TX76140
Phone: (817) 953-3563

Rev.

_____________________________

Giáo Xứ Kitô Vua

1112 Eagle Dr.
Fort Worth, TX 76111
Phone: (817) 831 - 7200

Rev. Trần Khả, CMC
Rev. Toàn Tri , CMC

________________________

Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima

5109 E. Lancaster Ave.
Fort Worth, TX 76112
Phone: (817) 446 - 4196

Rev. Trần Tịnh, CMC

_____________________________

Cộng Đoàn FORT MEYERS-FL

Rev. Cao Vu, CMC

_________________________________

St Elizabeth Ann Seton Catholic Church

6646 Addicks Satsuma Rd
Houston, TX 77084
Phone: 281- 463-7878

Rev. Long Vân, CMC

_______________________________

Giáo xứ St. Boniface
3545 West 54th St.
Cleveland, OH 44102-5798

đt- (216) 961-2713
Rev. Kiem, CMC

_______________________________

Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ
http://www.giaoxukhietamme.org

6345 Madison Ave.
Lincoln, NE 68507
Phone & Fax: (402) 464 - 0111
nhà xứ 402-465-8541

Rev. Toma Tuấn Bình, CMC

__________________________________

Giáo Xứ Thánh Giuse Hiển

http://www.annagiusehien.net

2627 Queen Avenue N.
Minneapolis, MN 55411
Phone: (612) 529 - 1962
; (612) 522-1065

Rev. Quốc Âu Thanh, CMC
Rev. Minh Kỳ, CMC

_____________________________

Học Viện Ðức Mẹ Vô Nhiễm

112 Lilac St.
Metairie, LA 7005
Phone & Fax: (504) 835 - 9746

Rev. Bart. Minh Vận, CMC
CMC Brothers.

______________________________

Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam

801 Ninth Ave.
Port Arthur, TX 77642
Phone: (409) 983 - 7676 Fax: (409) 982 - 1212

Rev. Nguyễn Thư, CMC
Rev. Hữu Năng, CMC

____________________________

CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

2775 Milburnie Rd.
Raleigh, NC 27610
Phone: 919-803-7374

Rev. Phạm Sinh, CMC

_______________________________

Cộng Đoàn Chúa Phục Sinh
St. Helen's Church

http://www.cdchuaphucsinh.org
email: bantinmucvutongdo@gmail.com

4100 Lyell Road
Rochester, NY 14606
Phone: (585) 247-4322

Rev. Michael Pham , CMC

_____________________________

Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

8191 Florin Rd.
Sacramento, CA 95828
Phone: (916) 383 - 4276
Rev. Hoàng Khôi, CMC
Rev. Tuyến Viễn, CMC

___________________________________

Immaculate Conception Church

3535 S. Fremont
Springfield, MO 65804
Phone: (417) 887-0600
Rectory: (417) 799-0062

Rev. Lê Hóa, CMC

____________________________________

Cộng Đoàn Chúa Kitô Vua
Our Lady of Pompei Church

301 Ash Street
Syracuse, NY 13208
Phone: 585-355-9102

Rev. Gioan Don Bosco Pham

_____________________________

Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm

2901 Barnett Rd.
Wichita Falls, TX 76310
Phone: (940) 692 - 1825
Fax: (940) 767 - 0160
Rev. Cao Cảnh, CMC

_________________________________

Cộng Ðoàn Thánh Ane Lê Thị Thành
Joplin, WebCity, Carthage, Neosho

1900 Grand Avenue
Carthage, MO 64836
Phone: (417) 358 - 7787

Rev. Louis Trần Ngọc Thoại, CMC

________________________________

St Martha Catholic Church

200 N. Orange Ave
Sarasota, FL 34236
Phone: 941-366-4210 Fax 941-954-8434

Rev. Philippe Lam Ba, CMC

_______________________________

ST. MARY MAGDALENE CHURCH

8540 Weirick Rd.
Corona, CA 92883
Phone: 951-227-1801
Website: smmcorona.com

Rev. Joseph Liem, CMC - Pastor

________________________________

Sacred Heart Church -
Cộng đoàn Công giáo Việt Nam

217 W. 4th Street
Dayton, OH 45402-1401
Phone: (937) 224-3904

Rev. Hai Khanh, CMC

________________________________

Giáo Xứ Thánh Gia


    711 Magnolia St.
    Amelia, LA 70380
    (985) 631 - 3194
    Fax: (985) 631 - 2634

Rev. James Nguyễn Thiện, CMC
Rev. Doan Diem, CMC

________________________________

Cộng Đoàn Nữ Vương Các Thánh Mân Côi


    3593 Friendswood Dr.
    Houma, LA 70363
    (985) 580 - 4101

Rev. James Nguyễn Văn Thiện, CMC
Rev. Doan Diem, CMC

________________________________

Cộng Đoàn Thánh Phêrô


    13040 Highway (La) 308
    Larose, LA 70373
    (985) 693 - 5575

Rev. James Nguyễn Văn Thiện, CMC

________________________________

Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


    406 N. Main Project Rd.
    Schriever, LA 70395

Rev. James Nguyễn Văn Thiện, CMC

________________________________

Giáo xứ St. Boniface
3545 West 54th St.
Cleveland, OH 44102-5798

đt- (216) 961-2713
Rev. Doan Kiem, CMC

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)