dongcong.net
 
 


1. Đừng Sợ

Lại một lần nữa, Cha xin lặp lại với tất cả mọi người ngày nay tiếng kêu tha thiết mà Cha đã bắt đầu gióng lên vào lúc khởi đầu tác vụ mục chủ của Cha: “Đừng sợ! Hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô!” Hãy mở cho quyền năng cứu độ của Người: biên giới của các quốc gia, và các hệ thống chính trị, kinh tế, cũng như các lĩnh vực bao la của văn hoá, văn minh, và phát triển. Đừng sợ. Chúa Kitô biết “mọi sự trong thâm tâm mỗi người.” Chỉ duy mình Người biết! Ngày nay người ta quá thường không biết những gì họ mang trong lòng, trong nơi sâu thẳm nhất của linh hồn họ, trong trái tim họ. Người ta quá thường không nắm chắc về ý nghĩa cuộc sống trên trần gian. Bị ngập tràn bởi những nghi ngờ, họ đã đi đến chỗ thất vọng. Do đó – với lòng khiêm tốn và tin tưởng Cha nài van các con – hãy để cho Chúa Kitô nói với con người ở trong các con. Chỉ duy mình Người mới có những lời ban sự sống, sự sống đời đời.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)