dongcong.net
 
 


3. Kiếm Tìm Sự Sống Mới

Nếu để mặc chúng ta, chúng ta không bao giờ có thể đạt tới cùng đích mà vì đó chúng ta đã được tạo dựng. Trong chúng ta có một ước hẹn mà chúng ta thấy rằng mình không có khả năng đạt tới. Nhưng Con Thiên Chúa đã đến giữa chúng ta, ban cho chúng ta lời quả quyết: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6). Như thánh Augustinô cũng đã nói lên điều đó một cách sâu sắc: Chúa Kitô “muốn tạo nên một chỗ để cho tất cả mọi người có thể đến tìm sự sống thật.” “Chỗ” đó là thân xác và Thần khí của Người, trong đó toàn thể sự sống nhân loại đã được cứu chuộc và được tha thứ, được đổi mới và được làm cho nên thần linh...

Trong mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Người, Chúa Kitô đã phá hủy sự chết và tội lỗi. Người đã lấp khoảng cách vô cùng đang phân rẽ mọi người ra khỏi sự sống mới trong Người. Người đã tuyên bố: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ sống, và ai đang sống mà tin vào ta sẽ không bao giờ chết” (Ga 11, 25).

Chúa Kitô hoàn thành tất cả những điều ấy bằng cách trào đổ Thần khí của Người, Đấng tặng ban sự sống, trong các nhiệm tích; đặc biệt trong nhiệm tích Rửa tội, nhiệm tích mà nhờ đó sự sống mỏng dòn chúng ta lãnh nhận từ nơi cha mẹ, sự sống đã được tiền định phải chết, đã trở nên đường đưa tới vĩnh cửu; trong nhiệm tích thống hối, nhiệm tích không ngừng đổi mới sự sống Thiên Chúa trong chúng ta nhờ sự tha thứ tội lỗi; và trong nhiệm tích Thánh Thể, “Bánh Sự sống”(x. Ga 6, 34), bánh nuôi dưỡng “sự sống” và ban sức mạnh cho từng bước chân họ trên con đường lữ hành dương thế.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)