dongcong.net
 
 


4. Trên Đường Emmaus với Chúa Giêsu

“Mắt họ đã mở ra và họ đã nhận ra Người, nhưng Người lại biến đi trước mắt họ. Rồi họ bảo nhau: ‘Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên trong chúng ta khi Người nói chuyện và giải thích Thánh Kinh cho chúng ta đó sao?’” (Lc 24, 31-32). Chúng ta, những người thuộc thế hệ hiện tại của những người tuyên xưng Chúa Kitô, chúng ta phải thấy có cùng cái kinh nghiệm như hai môn đệ trên đường Emmaus. Chúng ta hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho chúng con am hiểu Thánh Kinh; xin hãy làm cho trái tim chúng con bừng cháy lên trong chúng con khi Chúa nói với chúng con.”

Chúng ta hãy làm cho trái tim chúng ta nóng cháy lên! Đức tin không thể chỉ là những yếu tố xơ cứng lạnh lẽo được tính toán và cân đo bằng lý trí. Không, đức tin phải được kích hoạt bằng tình yêu. Nó phải được sống động nhờ những việc thiện bộc lộ chân lý của Thiên Chúa trong chúng ta.

Cho dù chúng ta không trực tiếp chứng kiến tận mắt sự phục sinh của Chúa, thì chúng ta cũng thừa kế chứng từ của các tông đồ để lại. Chính chúng ta trở nên nhân chứng cho Đức Kitô. Là kitô hữu phải có nghĩa là làm nhân chứng cho Đức Kitô.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)