dongcong.net
 
 


5. Tình Yêu Không Biên Giới

Chúa Giêsu đem các giới răn của Thiên Chúa đến chỗ hoàn thành, đặc biệt là giới răn thương người, bằng cách đi sâu vào bên trong những đòi hỏi của những giới răn đó và nêu lên ý nghĩa đầy đủ nhất của chúng. Việc yêu mến tha nhân nảy sinh từ một con tim yêu thương. Đúng là vì nó yêu nên nó sẵn sàng sống qua những thử thách lớn lao nhất. Chúa Giêsu cho thấy rằng những giới răn phải được hiểu như một giới hạn tối thiểu không được vượt qua, đúng hơn như một bước đường bao gồm một hành trình thiêng liêng và luân lý đi tới sự hoàn thiện, mà tâm điểm của nó là tình yêu (x. Cl 3, 14).

Do đó, giới răn “Chớ giết người” trở nên một lời gọi đến một tình yêu ân cần che chở và thăng tiến sự sống của tha nhân. Giới răn chớ ngoại tình trở nên lời mời gọi nhìn tha nhân một cách trong sạch, giúp ta biết tôn trọng ý nghĩa phu thê của thể xác... Chúa Giêsu chính là sự “hoàn thành” sống động của Lề luật vì Người đã hoàn thành ý nghĩa xác thực của luật pháp bằng việc hiến toàn thân Người: chính Người đã trở nên luật sống, mời gọi mọi người bước theo mình. Nhờ Thần khí, Người ban ân sủng chia sẻ sự sống và tình yêu của Người và thông ban sức mạnh để ta làm chứng cho tình yêu đó trong các lựa chọn và hành động cá nhân (x. Ga 13, 34-35).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)