dongcong.net
 
 


6. Đức Công Bình Xót Thương

Thiên Chúa, Đấng luôn luôn xót thương ngay cả khi Người trừng phạt, “đã đánh dấu trên Cain để bất kỳ ai găïp nó cũng đừng sát hại nó” (Stk 4, 15). Do đó Người đã cho nó một dấu hiệu phân biệt, không phải để kết án nó trước sự căm hận của người khác, nhưng để che chở và bênh vực nó khỏi những người đang muốn giết nó, đang muốn báo thù cho cái chết của Abel. Dù là một tên sát nhân cũng không bị mất phẩm cách, và chính Thiên Chúa đã hứa bảo đảm cho điều này. Và chính ở nơi đây mầu nhiệm nghịch lý của đức công bình xót thương của Thiên Chúa được thể hiện.

Như thánh Ambrôsiô đã viết: “Thiên Chúa bắt Cain phải khuất mặt Người và đuổi nó vào nơi lưu đày xa khỏi mảnh đất quê hương, để hắn đi từ sự sống của nhân loại đến sự sống tương tự như sự sống thô bạo của dã thú. Thiên Chúa, Đấng muốn cho tội nhân được cải thiện hơn là muốn nó phải chết, đã không muốn một kẻ sát nhân bị trừng phạt theo kiểu mạng đền mạng.”1

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)