dongcong.net
 
 


10. Tất cả Chúng Ta đều là “Những Người Con Trưởng”

Dụ ngôn người con hoang đàng, trên hết, là câu chuyện về tình yêu khôn tả của Người Cha – Thiên Chúa – Đấng mà khi đứa con quay trở về, đã ban cho nó tặng ân giao hoà trọn vẹn. Nhưng khi dụ ngôn đó, qua khuôn mặt của người con trưởng, gợi lên thói ích kỷ vốn làm cho anh em chia rẽ nhau, thì nó cũng trở nên câu truyện về gia đình nhân loại: nó miêu tả tình trạng của chúng ta và mở ra một lối đi.

Người con hoang đàng... đại diện cho những người nhận biết sự sống trong thâm sâu lòng mình, nhận ra nỗi khát mong giao hoà trên mọi bình diện và không giới hạn. Với niềm xác tín bên trong, họ nhận ra rằng sự giao hoà này chỉ có thể nếu nó phát sinh từ sự giao hoà đầu tiên và cơ bản – sự giao hoà đem con người từ sự chia ly xa cách đến tình thân thiện thảo hiếu với Thiên Chúa, Đấng có lòng thương xót vô biên.

Nhưng nếu dụ ngôn được đọc từ quan điểm về người con trưởng, nó sẽ miêu tả tình trạng gia đình nhân loại, đã bị phân rẽ bởi những hình thức ích kỷ. Nó cho thấy sự khó khăn liên quan đến việc làm thoả mãn nỗi khát mong cho nhân loại thành một gia đình duy nhất được hoà giải và được hiệp nhất. Do đó, nó nhắc nhở chúng ta về nhu cầu cần phải biến đổi sâu xa các tâm hồn thông qua sự tái khám phá lòng nhân từ của người cha và thông qua sự chiến thắng trên những hiểu lầm và những hiềm thù giữa các anh chị em với nhau.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)