dongcong.net
 
 


101. Một Lý Tưởng Luân Lý Cao Cho Giới Trẻ

Một cơn khủng hoảng luân lý nghiêm trọng đang tác động đến cuộc sống của nhiều người trẻ, khiến họ sống buông xuôi. Họ thường không hy vọng và bị điều kiện hoá để chỉ tìm kiếm những thoả mãn nhất thời. Tuy nhiên, ở khắp nơi, các người trẻ đều quan tâm sâu sắc đến thế giới chung quanh họ. Họ sẵn sàng cho đi những gì tốt nhất của họ để phục vụ người khác. Họ đặc biệt nhạy bén đối với ý nghĩa siêu việt của sự sống.

Nhưng làm thế nào chúng ta giúp đỡ họ được? Chỉ bằng cách truyền dẫn một cái nhìn luân lý cao cả có thể bảo đảm cho một xã hội mà những người trẻ ở đó được ban cho khả năng tiến tới trưởng thành như những con người có trí năng và tự do. Rồi chúng sẽ được phú cho một cảm thức mạnh mẽ về trách nhiệm đối với công ích. Rồi chúng sẽ có khả năng làm việc với những người khác để tạo nên một cộng đồng và một quốc gia với nền luân lý mạnh mẽ.

Giáo dục mà không có một hệ thống đánh giá dựa trên chân lý là bỏ cho người trẻ rơi vào sự hỗn loạn luân lý, sự mất an ninh cá nhân và dễ bị giật giây điều khiển. Không quốc gia nào cho dù mạnh mẽ nhất, có thể tồn tại được nếu nó tước khỏi trẻ em của nó sự thiện hảo thiết yếu này. Sự tôn trọng phẩm giá và giá trị của mỗi con người, sự toàn vẹn và trách nhiệm, cũng như sự thông cảm và sự liên đới đối với tha nhân, sẽ chỉ tồn tại nếu chúng được thông qua các gia đình, trường học và qua các phương tiện truyền thông xã hội.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)