dongcong.net
 
 


102. Những Thử Thách Củng Cố Hôn Nhân

Tình yêu của Đức Kitô là nguồn mạch và nền tảng của sự kết hợp tình yêu vợ chồng... “Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đức Kitô đã yêu thương Giáo hội. Người đã hiến thân mình vì Giáo hội...” (Ep 5, 25).

Cần phải nói đi nói lại với mọi người rằng, với tình yêu trung thành tuyệt đối, Chúa Giêsu Kitô ban cho các đôi vợ chồng kitô hữu sức mạnh để trung thành và giúp cho họ có thể chống lại cơn cám dỗ phân ly ngày nay đang rất là phổ biến và quyến rũ.

Chúng ta phải nhớ rằng, vì tình yêu của Đức Kitô, Lang Quân đối với Giáo hội, là một tình yêu cứu độ, nên tình yêu của vợ chồng kitô hữu trở nên một sự tham gia tích cực vào sự cứu độ.

Sự cứu độ được gắn liền với thập giá: và điều này giúp chúng ta hiểu và thẩm giá được ý nghĩa của những thử thách mà sứ điệp của đôi vợ chồng chắc chắn không thể tránh khỏi, nhưng trong kế hoạch của Thiên Chúa, chúng có ý nghĩa để tăng cường tình yêu của họ và đem lại những kết quả lớn lao hơn cho đời sống hôn nhân của họ. Thay vì hứa hẹn ban cho các môn đệ của Người ở bậc hôn nhân được một thiên đàng dưới thế, Chúa Giêsu Kitô đã tặng ban cho họ cơ hội và ơn gọi để làm một cuộc hành trình với Người mà, nhờ những khó khăn và những đau khổ, sẽ tăng cường sự hiệp nhất của họ và dẫn họ đến niềm vui cao cả hơn, như đã được minh chứng bởi kinh nghiệm của nhiều đôi vợ chồng kitô hữu, ngay trong thời đại chúng ta.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)