dongcong.net
 
 


103. Cầu Nguyện Làm Cho Các Gia Đình Nên Tốt

Cầu nguyện là nơi mà, một cách đơn giản nhất, bộc lộ sự tưởng nhớ đến Thiên Chúa là Cha và là Đấng sáng tạo: không chỉ sự con người tưởng nhớ Thiên Chúa, nhưng cũng và đặc biệt là sự Thiên Chúa tưởng nhớ đến con người. Theo đó, việc cầu nguyện của gia đình như một cộng đồng, có thể trở nên một nơi tưởng niệm chung; gia đình thực ra là một cộng đồng của các thế hệ.

Chính trong giờ cầu nguyện chúng ta dễ dàng liên kết với mọi người: người sống cũng như những người đã chết, và cũng cả những người chưa chào đời nữa. Các gia đình nên cầu nguyện cho tất cả các phần tử của mình, được những sự tốt lành mà gia đình mong muốn cho mỗi cá nhân và mỗi cá nhân ước mong cho toàn thể gia đình. Cầu nguyện làm củng cố sự tốt lành này, một cách chính xác như là lợi ích chung của gia đình. Hơn nữa, nó làm cho sự tốt lành đó luôn luôn mới. Trong cầu nguyện, gia đình khám phá thấy chính mình như cái “chúng tôi” đầu tiên, trong đó mỗi phần tử là “Tôi” và “Anh”; mỗi phần tử đối với người kia là chồng hay vợ, là cha hay mẹ, con trai hay con gái, anh em hay chị em, ông bà hay con cháu...

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)