dongcong.net
 
 


104. Làm Thoả Mãn Bản Ngã Thâm Sâu Của Các Con

“Hãy vào phòng, đóng cửa lại,” đó là lời Chúa Giêsu dạy chúng ta (Mt 6,6). Cuộc đàm thoại với Thiên Chúa không thể diễn ra giữa nơi giải trí ồn ào. Suy nghĩ và tập trung rõ ràng vào Chúa là điều cần thiết. Con người phải tìm kiếm bản ngã cao nhất và đích thực và, đồng thời cũng là bản ngã thâm sâu nhất của mình.

Thâm sâu nhất là sao? Cao nhất và thực nhất là sao? Bởi vì sự hiểu biết này về con người có liên quan đến việc sáng tạo nó và việc sáng tạo thế giới. Đối với mọi thụ tạo của thế giới hữu hình quanh nó, con người nổi bật lên như chúa tể và chủ nhân. Nó được kêu gọi để chinh phục tất cả mọi tạo vật và có quyền trên trái đất. Đây là mệnh lệnh đầu tiên nó đã nhận được từ nơi Hóa Công.

Thiên Chúa không chỉ tôn vinh con người trên thụ tạo, Thiên Chúa cũng uốn nắn con người tận tầng sâu hữu thể nó nữa. Bởi vì con người cũng là tinh thần, nó có thể đạt đến chỗ mà các tạo vật khác không tới được. Bản tính nền tảng của con người – gồm cả tinh thần và thể xác – không cho phép nó tìm ý nghĩa tối hậu trong tạo vật thuần tuý vật thể.

Con người không thể làm thoả mãn bản ngã thâm sâu nhất của mình qua thế giới hữu hình. Cũng không bằng cách chinh phục thụ tạo và thăng tiến khả năng của nó để phát triển, sáng tạo và khám phá. Nó có thể thể tìm thấy hạnh phúc đích thực trong sâu thẳm hữu thể của nó. Chúa Giêsu bảo: “Ích gì cho con người khi nó chiếm được toàn thể thế giới?” (Mt 16,26). Không, con người không thể lấp đầy bản ngã thâm sâu của mình theo cách này.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)