dongcong.net
 
 


105. Đời Sống Vĩnh Cửu Bắt Đầu Từ Bây Giờ

Giá trị đích thực của cuộc sống không chỉ liên hệ với lúc khởi đầu của nó, với sự kiện là nó phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng cũng liên hệ với cùng đích của nó nữa, với vận mệnh của những người kết thân với Thiên Chúa trong sự hiểu biết mến yêu Người...

Tình yêu mà mỗi người có trong cuộc đời không thể bị giảm thiểu đơn thuần vào một ước muốn có đủ không gian để bộc lộ mình ra và bước vào những mối quan hệ với người khác; đúng hơn nó phát triển trong sự hân hoan nhận biết rằng cuộc đời có thể trở nên “nơi” mà Thiên Chúa tỏ mình ra, nơi mà chúng ta gặp gỡ Người và bước vào mối hiệp thông với Người. Sự sống mà Chúa Giêsu ban tặng không làm giảm giá trị cuộc đời hiện tại của chúng ta; nhưng nó bao bọc và hướng đưa cuộc đời chúng ta tới vận mệnh sau cùng của nó: “Ta là sự sống lại và là sự sống...bất cứ ai sống và tin vào Ta thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)