dongcong.net
 
 


106. Tivi – Xem Hay Không Xem

Ngoài việc biết chọn lựa chương trình nên xem cho chính mình, các bậc cha mẹ nên tích cực giúp hình thành trong con cái mình những tập quán xem những gì bổ ích cho việc phát triển về nhân bản, luân lý và tôn giáo. Các bậc cha mẹ cần tìm hiểu trước nội dung chương trình và ý thức chọn lựa những gì có lợi cho gia đình, những gì nên xem hoặc không nên xem. Những bài bình luận và đánh giá do các cơ quan tôn giáo và những nhóm hữu trách khác đem lại – cùng với các chương trình giáo dục thông tin lành mạnh – có thể hữu ích trong lãnh vực này. Cha mẹ cũng nên bàn thảo về truyền hình với con cái của họ, hướng dẫn chúng điều chỉnh về lượng và phẩm của việc xem truyền hình và giúp chúng hiểu biết cũng như phán đoán các giá trị đạo đức ẩn sau các chương trình đặc biệt, bởi vì gia đình là “phương tiện ưu việt để chuyển tải những giá trị văn hoá và tôn giáo nhằm giúp con người đạt tới căn tính riêng của mình.”

Giáo dục việc xem Ti-Vi của con trẻ đôi khi cũng có nghĩa đơn giản là tắt Ti-Vi: bởi vì có những việc khác cần phải làm hơn, hoặc xét thấy những phần tử khác trong gia đình cần như thế, hoặc vì chưa thể thẩm định được chương trình đang xem có thể gây tổn hại. Những cha mẹ hay có thói quen triền miên sử dụng Ti-Vi như một loại máy điện tử giữ trẻ, thì đã bỏ mất vai trò của mình như những nhà giáo dục chủ chốt của con cái mình. Sự lệ thuộc vào Ti-Vi như thế có thể khiến cho các thành viên trong gia đình không còn thời giờ gặp gỡ trò chuyện với nhau hoặc cầu nguyện chung.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)